ZESPÓŁ OŚRODKA

ks. Wojciech Ignasiak, kierownik Ośrodka, tel. 602 823 742
Justyna Jakubczak – pedagog, socjoterapeuta, zastępca kierownika Ośrodka  justyna@osrodek-brynow.pl

Agnieszka Kubicka – pracownik biura Ośrodka, studentka pedagogiki resocjalizacyjnej i opiekuńczej, aga.kubicka@gmail.com


WSPÓŁPRACOWNICY OŚRODKA:

 • Teresa Adamczyk – psycholog, terapeuta, trener asertywności; świadczy pomoc psychologiczną w sytuacjach kryzysowych i trudnych, pomoc uzależnionym i współuzależnionym, Dorosłym Dzieciom Alkoholika, przeprowadza warsztaty, treningi psychologiczne, terapię indywidualną.
  Kontakt: tel. 0509 330 137
 • Andrzej Winkler – psycholog, licencjonowany terapeuta, superwizor i trener NEST (New Experience for Survivors of Trauma), przewodniczący Międzynarodowego Stowarzyszenia NEST
  Rodzaj świadczonej pomocy:

  - pomoc psychologiczna osobom uzależnionym (alkohol, hazard, seks), ofiarom i sprawcom przemocy,
  osobom z doświadczeniem straty dziecka (poronienie, śmierć okołoporodowa, aborcja), osobom w kryzysie małżeńskim.
  Kontakt:
  winkler@poczta.onet.pl i tel. 0609 219 189
 • Bożena Szymik-Iwanecka – lekarz medycyny, specjalista psychiatra.
  Przyjmuje w środy od 16.00 po uprzedniej rejestracji telefonicznej
  Zgłoszenia pod nr tel. 0608 518 728
 • Katarzyna Jendralska – psycholog, pedagog z wieloletnim doświadczeniem, socjoterapeuta, mediator rodzinny i sądowy z listy mediatorów Sądu Okręgowego w Katowicach, instruktor teatralny, autor programów profilaktyczno-wychowawczych oraz współautor programu wychowania przez teatr, kierownik świetlicy szkolnej.
  Rodzaj świadczonej pomocy: porady, konsultacje, mediacje dla małżeństw, rodziców z dziećmi, problemy okresu dorastania i rozwojowe dzieci i młodzieży;
  Kontakt: kjendralska@interia.pl, tel. 502 939 288
 • Agata Głąb – pedagog, instruktor teatralny
 • Sonia Labryga pedagog, opiekun grupy wsparcia “Jutrzenka Wolności” dla osób doświadczających problemu uzależnienia, współuzależnienia, innych kryzysów życiowych
  Kontakt: tel. 793 015 327, mail: kontakt@osrodek-brynow.pl