Trening Asertywności

UWAGA ! OSTATNIE DWA WOLNE MIEJSCA DO UDZIAŁU W TRENINGU! 

ROZPOCZĘCIE ZAJĘĆ – LISTOPAD 2017 !

Rozpoznawanie i uczenie się zachowań interpersonalnych wyrażających uczucia , postawy , życzenia , opinie lub prawa osoby czyli Trening Asertywności, który uczy w sposób stanowczy, bezpośredni i uczciwy respektować uczucia, prawa i opinie innych.

Asertywność to nie tylko odmawianie to również sztuka stanowienia granic oraz nie naruszanie granic innych. Asertywność to decyzja na wyjście z uległości oraz rezygnacja z agresji na rzecz zachowań gdzie podstawą jest poszanowanie siebie i innych.

Trening asertywności nie jest terapią , to uczenie się nowych zachowań bez wnikania w ich źródła i przyczyny. Adresowany jest do osób po terapii oraz tych, które chcą poprawić jakość swoich relacji interpersonalnych.

Planujemy 3 jesienne spotkania weekendowe  w godz 9.00 do 19.00, łącznie 60 godzin zegarowych pracy. Dokładny termin zostanie podany po zebraniu się grupy.

Spotkanie poprowadzi  Teresa Adamczyk – psycholog kliniczny, psychoterapeuta w trakcie certyfikatu psychoterapeuty, trener asertywności.

Łączny koszt: 700 zł (234 zł za weekend, materiały)

Zadatek  100 zł płatny po potwierdzeniu przyjęcia zgłoszenia  przez Ośrodek . Pozostała należność płatna przed pierwszym spotkaniem grupy.
Wpłaty dokonujemy na nr konta: 50 1020 2313 0000 3302 0185 7267 z dopiskiem: asertywność/ 2017

Zapisy i informacje można uzyskać kontaktując się telefonicznie  lub mailowo kontakt@osrodek-brynow.pl

Prosimy podawać następujące dane:

  • imię,nazwisko
  • adres,
  • telefon i mail kontaktowy
  • data i miejsce urodzenia (do zaświadczenia)