Trening Asertywności

UWAGA ! OSTATNIE WOLNE MIEJSCA DO UDZIAŁU W TRENINGU! 

ROZPOCZĘCIE ZAJĘĆ: 20-21 styczeń 2018

Terminy pozostałych dwóch spotkań zostaną ustalone na pierwszych styczniowych zajęciach.

Tematyka: Rozpoznawanie i uczenie się zachowań interpersonalnych wyrażających uczucia , postawy , życzenia , opinie lub prawa osoby w sposób stanowczy, bezpośredni i uczciwy respektując uczucia, prawa i opinie innych.

Asertywność to nie tylko odmawianie to również sztuka stanowienia granic oraz nie naruszanie granic innych. Asertywność to decyzja na wyjście z uległości oraz rezygnacja z agresji na rzecz zachowań gdzie podstawą jest poszanowanie siebie i innych.

Trening asertywności nie jest terapią , to uczenie się nowych zachowań bez wnikania w ich źródła i przyczyny. Adresowany jest do osób po terapii oraz tych, które chcą poprawić jakość swoich relacji interpersonalnych.

Planujemy 3 zimowe spotkania weekendowe ( sobota i niedziela)  w godz 9.00 do 19.00, łącznie 60 godzin zegarowych pracy.

Spotkanie poprowadzi  Teresa Adamczyk – psycholog kliniczny, psychoterapeuta w trakcie certyfikatu psychoterapeuty, trener asertywności.

Łączny koszt: 700 zł (234 zł za weekend, materiały)

Zadatek  100 zł płatny po potwierdzeniu przyjęcia zgłoszenia  przez Ośrodek . Pozostała należność płatna przed pierwszym spotkaniem grupy.
Wpłaty dokonujemy na nr konta: 50 1020 2313 0000 3302 0185 7267 z dopiskiem: asertywność/ 2018

Zapisy i informacje można uzyskać kontaktując się telefonicznie  lub mailowo kontakt@osrodek-brynow.pl

Prosimy podawać następujące dane:

  • imię,nazwisko
  • adres,
  • telefon i mail kontaktowy
  • data i miejsce urodzenia (do zaświadczenia)