Być rodzicem nastolatka w spektrum

Zapraszamy na spotkanie z cyklu „Psychologia dla rodziców: Być rodzicem nastolatka w spektrum”.

Termin: środa, 10 kwietnia 2024 r.

Dla kogo?  Dla rodziców dzieci  w wieku 11-20 lat

Tematyka:

 • Nastolatek w domu – osiągnięcia rozwojowe
 • Potrzeby rozwojowe
 • Kryzysy rozwojowe – norma i niebezpieczeństwo
 • Wyzwania rodzicielskie: negocjacje, zasady
 • Zagrożenia – co może już niepokoić
 • Kiedy i gdzie szukać wsparcia
 • Czas na pytania i pracę nad wybranymi sytuacjami

Charakter zajęć:

 •  wykład,
 • dyskusja panelowa,
 •  zajęcia warsztatowe

Godziny: 17.00 – 19.15 (3 godz. warsztatowe)

Prowadzący: Katarzyna Jendralska, psycholog dziecięcy, psychoterapeuta, pedagog

Koszt: 220 zł

Należność płatna na konto Ośrodka ( dopisek: nastolatek w spektrum /IV/ 2024po potwierdzeniu udziału przez Ośrodek!

W razie rezygnacji kwota nie podlega zwrotowi.

Konto do przelewu zaliczek: 50 1020 2313 0000 3302 0185 7267

Zapisy i informacje: telefonicznie w godzinach dyżuru biura Ośrodka lub mailowo:  kontakt@osrodek-brynow.pl

Prosimy podawać do zapisu następujące dane:

 • imię, nazwisko
 • adres,
 • telefon i mail kontaktowy

UWAGA! INFORMACJA DLA OSÓB ZAINTERESOWANYCH OTRZYMANIEM RACHUNKU!

Jeżeli osoba uczestnicząca w  zajęciach jest zainteresowana uzyskaniem faktury za udział, należy w tytule przelewu podać NIP na jaki ma być wystawiony dany dokument,
a w informacji mailowej należy podać dane szczegółowe. W przeciwnym wypadku uzyskanie faktury nie będzie możliwe zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Osoby potrzebujące zaświadczenia do placówek, proszone są o wcześniejszą informację.