Trening Asertywności

Rozpoznawanie i uczenie się zachowań interpersonalnych wyrażających uczucia , postawy , życzenia , opinie lub prawa osoby w sposób stanowczy, bezpośredni i uczciwy respektując uczucia, prawa i opinie innych.

Praca w grupie trwa do maja 2019 r. Zapraszamy do zgłoszeń do kolejnej grupy!

Terminy spotkań: 19 i  26 styczeń, 17 i 31 marzec, 18 i 19 maj 2019 r.

Godziny trwania zajęć: od 9.00-19.00

Asertywność to nie tylko odmawianie to również sztuka stanowienia granic oraz nie naruszanie granic innych. Asertywność to decyzja na wyjście z uległości oraz rezygnacja z agresji na rzecz zachowań gdzie podstawą jest poszanowanie siebie i innych.

Trening asertywności nie jest terapią , to uczenie się nowych zachowań bez wnikania w ich źródła i przyczyny. Adresowany jest do osób po terapii oraz tych, które chcą poprawić jakość swoich relacji interpersonalnych.

Planujemy 6 zimowych spotkań weekendowych ( sobota lub niedziela, nie pod rząd)  w godz 9.00 do 19.00, łącznie 60 godzin zegarowych pracy.

Spotkanie poprowadzi  Teresa Adamczyk – psycholog kliniczny, psychoterapeuta w trakcie certyfikatu psychoterapeuty, trener asertywności.

Łączny koszt: 700 zł ( 117 zł za 1 dzień czyli 10 godzin pracy )

Zadatek  100 zł płatny po potwierdzeniu przyjęcia zgłoszenia  przez Ośrodek . Pozostała należność płatna przed pierwszym spotkaniem grupy.
Wpłaty dokonujemy na nr konta: 50 1020 2313 0000 3302 0185 7267 z dopiskiem: asertywność/ 2019

Zapisy i informacje można uzyskać kontaktując się telefonicznie  lub mailowo kontakt@osrodek-brynow.pl

Prosimy podawać następujące dane:

  • imię,nazwisko
  • adres,
  • telefon i mail kontaktowy
  • data i miejsce urodzenia (do zaświadczenia)