Terapia

W naszym Ośrodku znajdziesz pomoc nieodpłatną, świadczoną przez pracowników Ośrodka (pedagog oraz  kapłan pracujący z rodzinami i osobami w kryzysie).

Możesz też skorzystać z pomocy odpłatnej świadczonej przez współpracujących z nami psychologów i terapeutów.

Nasza praca pomocowa realizowana jest w oparciu o założenia antropologii chrześcijańskiej, które pojmują człowieka jako byt nie tylko cielesny ale też duchowy. Założenie to też zwraca uwagę, że człowiek by mógł prawidłowo funkcjonować powinien przeżywać swoją osobę jako jedność sfery ciała, ducha i  psyche.

W praktyce pomagania oznacza to:

  • szacunek wobec każdego człowieka ( niezależnie od jego przekonań),
  • szacunek wobec jego sfery cielesnej, psychicznej i duchowej,
  • możliwość łączenia pomocy psychologicznej z duchową i odwrotnie.

POMOC NIEODPŁATNA: rozmowa wspierająca, określenie obszarów pomocy

ks. Wojciech Ignasiak – wieloletni kapelan Ośrodka odwykowego w Gorzycach, opiekun katowickich spotkań dla osób w kryzysie małżeńskim (Wspólnota Trudnych Małżeństw SYCHAR), świadczy pomoc rodzinom, osobom uzależnionym i współuzależnionym, osobom w kryzysie; udziela wsparcia duchowego.
Telefon kontaktowy: 602 823 742


Justyna Jakubczak – pedagog, socjoterapeuta
Rodzaj świadczonej pomocy:

  • poradnictwo i konsultacje,
  • pomoc w sytuacjach kryzysowych ( m.in. kryzysy w relacjach, kryzysy zawodowe, rodzicielskie )
  • pomoc w określeniu obszarów pracy nad sobą
  • wspieranie i motywowanie do zmiany i dalszego rozwoju osobistego

Jeżeli potrzebujesz kogoś kto wysłucha Cię w Twoim problemie, bólu, przy kim złapiesz dystans potrzebny w znalezieniu rozwiązania Twojej kryzysowej sytuacji, kogoś , kto pokaże możliwości dalszej pomocy i pracy nad sobą ZAPRASZAM!

Kiedy?  Od poniedziałku do piątku w Ośrodku od 13.00
Telefon kontaktowy: 509 96 33 56 lub 32 205 39 22
Mail: kontakt@osrodek-brynow.pl
Proszę o wcześniejszy kontakt mailowy lub telefoniczny, by umówić godzinę spotkania.


GRUPA WSPARCIA „Jutrzenka”.
Jesteśmy, by Cię wysłuchać. Zapraszamy serdecznie do grupy wsparcia „Jutrzenka” dla osób uzależnionych i współuzależnionych.

Spotykamy się w każdy wtorek 19.00-20.30, aby rozmawiać o tym co się dzieje w naszym życiu, co przeżywamy, czego doświadczamy. Grupa jest otwarta co oznacza, że można dołączyć w każdym momencie i być tak długo jak się potrzebuje. Nie trzeba się zapisywać, wystarczy przyjść na spotkanie. Nie trzeba mówić o sobie – wystarczy czasem pobyć wśród ludzi.

Co robimy na spotkaniach? Rozważamy różne tematy ( wcześniej przygotowane), łączy nas wspólna modlitwa.

Osoba odpowiedzialna za grupę: Sonia Labryga, telefon  kontaktowy 793 015 327


POMOC ODPŁATNA:

  • porady psychologa,
  • terapia indywidualna lub rodzinna

Teresa Adamczykpsycholog kliniczny, psychoterapeuta po szkoleniu w Krakowskim Centrum Psychodynamicznym,
licencjonowany terapeuta NEST (New Experience for Survivors of Trauma), trener asertywności
;

łączy w pracy różne podejścia terapeutyczne, świadczy pomoc psychologiczną w sytuacjach kryzysowych i trudnych ( kryzysy osobiste, małżeńskie ), posiada wieloletnie doświadczenie w pracy  z ludźmi z problemami uzależnienia i współuzależnienia, Dorosłymi Dziećmi Alkoholika ( DDA), osobomi w depresji, nerwicy, z zaburzeniami lękowymi, osobami po traumach, przeprowadza warsztaty, treningi psychologiczne, terapię indywidualną, terapię dla par oraz terapię grupową.  Kontakt: tel. 0509 330 137

Andrzej Winklerpsycholog, licencjonowany terapeuta, superwizor i trener NEST (New Experience for Survivors of Trauma), przewodniczący Międzynarodowego Stowarzyszenia NEST

Rodzaj świadczonej pomocy:
pomoc psychologiczna osobom uzależnionym (alkohol, hazard, seks), ofiarom i sprawcom przemocy,
osobom z doświadczeniem straty dziecka (poronienie, śmierć okołoporodowa, aborcja), osobom w kryzysie małżeńskim.

Kontakt: winkler@poczta.onet.pl i tel. 0609 219 189

Katarzyna Jendralska -psycholog, psychoterapeuta po 4- letniej Śląskiej Szkole Psychoterapii akredytowanej przez Polskie Towarzystwo Psychiatryczne oraz 2-letnim uzupełniającym Kursie Psychoterapii Dzieci i Młodzieży realizowanym w Szpitalu J. Babińskiego w Krakowie;  pedagog, socjoterapeuta, mediator rodzinny.

Rodzaj świadczonej pomocy:
porady, konsultacje, mediacje dla małżeństw, rodziców z dziećmi, problemy rozwojowe dzieci i młodzieży; psychoterapia.

Kontakt: kjendralska@interia.pl , tel. 502 939 288

Beata Słokapsycholog z wieloletnim doświadczeniem, między innymi w pracy z osobami w kryzysie osobistym, małżeńskim i rodzinnym, w sytuacji przemocy w rodzinie, problemach wychowawczych, zagadnieniach dotyczących poczucia własnej wartości, rozwoju osobistego i samorealizacji.

Zajmuje się prowadzeniem grup według programu „Wreszcie żyć – 12 kroków do pełni życia”.
Świadczy poradnictwo psychologiczne dla osób indywidualnych, małżeństw, osób konsekrowanych. Współpracuje z kapłanami na rzecz osób zmagających się z problemami w sferze duchowej.
Kontakt: tel. 729 480 225, e-mail: gabinetpomocy@gmail.com