Dorosłe Dzieci z Domów Dysfunkcyjnych

Nabór do grup w roku 2019 zakończony.

Jeśli jesteś zainteresowany udziałem w kolejnej grupie w roku 2020/2021 skontaktuj się z nami: mailowo:  kontakt@osrodek-brynow.pl

lub telefonicznie:  (32) 205 39 22, kom. 509  96 33 56 w godzinach dyżuru od wtorku do piątku od 10.00 do 13.00

 

Rozmowy kwalifikacyjne do nowych grup odbędą się we wrześniu 2020 r. Nowe grupy rozpoczną pracę  w październiku 2020 roku.

Po przesłaniu swojego zgłoszenia oczekuj na informację dotyczącą terminu wrześniowej rozmowy kwalifikacyjnej.

Terminy rozmów kwalifikacyjnych i spotkań zostaną podane w pierwszej połowie września 2020 r.

Do zgłoszenia prosimy podać:

 • imię i nazwisko
 • adres do kontaktu
 • telefon i adres mailowy
 • wiek

Kto jest zaproszony do udziału?

nie tylko DDA  ( Dorosłe Dzieci Alkoholika) ale również wszystkie osoby,  które doświadczyły w swoim życiu trudnego dzieciństwa ( alkohol, przemoc, inne deficyty i zranienia z dzieciństwa).

Czas całego cyklu zajęć: 95 godzin zegarowych realizowanych od października danego roku do czerwca następnego roku.

Zajęcia odbywają się w dwie soboty lub dwa piątki miesiąca ( grupa piątkowa i sobotnia).  Czas trwania jednego spotkania: 5 godzin zegarowych.

Zajęcia będą mieć charakter zamknięty co oznacza, że nie ma możliwości dołączenia do grupy po zakończeniu rekrutacji.

Kto może uczestniczyć w grupie? osoby w wieku od 20 lat

Prowadzący:
Teresa Adamczyk, psycholog kliniczny, terapeuta,  w trakcie certyfikatu psychoterapeuty

Katarzyna Ślebarska, psycholog, psychoterapeuta, na drodze do certyfikatu Sekcji Naukowej Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego

 

Koszt: składka w wysokości 5 zł za 1 spotkanie ( koszty ogrzewania, herbaty , kawy)

Kaucja zwrotna: 300 zł ( kwota zwracana uczestnikowi po zakończeniu całego cyklu zajęć)

Program pracy w grupie: cele i zakładane efekty

Cele:

 • dostarczenie wiedzy na temat choroby alkoholowej, współuzależnienia
 • dostarczenie wiedzy na temat specyfiki problemów DDA
 • poznanie podstawowych cech dysfunkcjonalnej rodziny / cechy i zasady w chorej rodzinie, role dzieci
 • rozpoznanie osobistych konsekwencji dorastania w rodzinie alkoholowej/ w rodzinie dysfunkcyjnej
 • nauczenie się rozpoznawania i wyrażania uczuć
 • rozpoznawanie własnych potrzeb, oczekiwań, sztuka ich zaspakajania
 • radzenie sobie ze stresem
 • rozpoznawanie psychologicznych skutków współuzależnienia
 • uruchomienie procesu zmian w kierunku osobistego rozwoju
 • przemoc w rodzinie alkoholowej – uleganie przemocy
 • sposoby na przerwanie „ zaklętego kręgu przemocy „
 • uczenie się pozytywnych sposobów rozładowywania napięć
 • zdobywanie wglądu, zwiększenie świadomości wewnętrznych konfliktów psychologicznych i mechanizmów obronnych
 • uwolnienie się od poczucia krzywdy, winy , wstydu
 • radzenie sobie z lękiem
 • rozpoznanie i uwolnienie się od osobistych zranień z przeszłości
 • przeżycie żalu po stracie / odżałowanie utraconego dzieciństwa /
 • odnowienie i budowanie realistycznych związków / przedefiniowanie siebie oraz oczekiwań w stosunku do innych ludzi, przejście przez proces pojednania, zadośćuczynienia i przebaczenia /
 • ułożenie i realizowanie osobistego planu rozwoju.

Zakładane rezultaty pracy terapeutycznej:

 • poprawa psychofizycznego funkcjonowania uczestników
 • radzenie sobie w sytuacjach społecznych, konfliktowych i kryzysowych
 • zwiększenie wglądu w siebie
 • poznanie zrozumienie i akceptacja siebie
 • wzrost poczucia własnej wartości i samo szacunku
 • nauczenie się rozpoznawania i wyrażania własnych uczuć
 • godne , stanowcze realizowanie siebie i swoich praw
 • wypracowanie umiejętności nawiązywania satysfakcjonujących relacji z ludźmi
 • uwolnienie się od powtarzania chorych schematów
 • wzrost poczucia wpływu na sytuacje wydarzające się w życiu