Dorosłe Dzieci z Domów Dysfunkcyjnych

Grupy w trakcie pracy.

Jeśli jesteś zainteresowany udziałem w kolejnej grupie w roku 2023/2024 skontaktuj się z nami: mailowo:  kontakt@www.osrodek-brynow.pl

lub telefonicznie:  (32) 205 39 22, kom. 509  96 33 56 w godzinach dyżuru od wtorku do piątku od 11.00 do 14.00

Rozmowy kwalifikacyjne do nowych grup odbędą się na przełomie września i października 2023 r. Nowe grupy rozpoczną pracę  w październiku 2023 roku.

Po przesłaniu swojego zgłoszenia oczekuj na informację dotyczącą terminu wrześniowej rozmowy kwalifikacyjnej.

Terminy rozmów kwalifikacyjnych i spotkań zostaną podane w pierwszej połowie września 2023 r.

Do zgłoszenia prosimy podać:

 • imię i nazwisko
 • adres do kontaktu
 • telefon i adres mailowy
 • wiek
 • informację o przebytym szczepieniu na covid ( informacja ważna przy ustalaniu limitu uczestników grupy)

Kto jest zaproszony do udziału?

nie tylko DDA  ( Dorosłe Dzieci Alkoholika) ale również wszystkie osoby,  które doświadczyły w swoim życiu trudnego dzieciństwa ( alkohol, przemoc, inne deficyty i zranienia z dzieciństwa).

Czas całego cyklu zajęć: około 95 godzin zegarowych realizowanych od października danego roku do czerwca następnego roku.

Zajęcia odbywają się w dwie soboty miesiąca lub każdy czwartek ( co tydzień).  Czas trwania jednego spotkania: około 5 godzin zegarowych.

Zajęcia będą mieć charakter zamknięty co oznacza, że nie ma możliwości dołączenia do grupy po zakończeniu rekrutacji.

Kto może uczestniczyć w grupie? osoby w wieku od 20 lat

Prowadzący:
Teresa Adamczyk, psycholog kliniczny, terapeuta,  w trakcie certyfikatu psychoterapeuty

Agata Nowakowska, psycholog

Koszt udziału: 500 
płatne na konto Ośrodka zaraz po otrzymaniu kwalifikacji do grupy ( po rozmowach kwalifikacyjnych otrzymają Państwo informację)

Program pracy w grupie: cele i zakładane efekty

Cele:

 • dostarczenie wiedzy na temat choroby alkoholowej, współuzależnienia
 • dostarczenie wiedzy na temat specyfiki problemów DDA
 • poznanie podstawowych cech dysfunkcjonalnej rodziny / cechy i zasady w chorej rodzinie, role dzieci
 • rozpoznanie osobistych konsekwencji dorastania w rodzinie alkoholowej/ w rodzinie dysfunkcyjnej
 • nauczenie się rozpoznawania i wyrażania uczuć
 • rozpoznawanie własnych potrzeb, oczekiwań, sztuka ich zaspakajania
 • radzenie sobie ze stresem
 • rozpoznawanie psychologicznych skutków współuzależnienia
 • uruchomienie procesu zmian w kierunku osobistego rozwoju
 • przemoc w rodzinie alkoholowej – uleganie przemocy
 • sposoby na przerwanie „ zaklętego kręgu przemocy „
 • uczenie się pozytywnych sposobów rozładowywania napięć
 • zdobywanie wglądu, zwiększenie świadomości wewnętrznych konfliktów psychologicznych i mechanizmów obronnych
 • uwolnienie się od poczucia krzywdy, winy , wstydu
 • radzenie sobie z lękiem
 • rozpoznanie i uwolnienie się od osobistych zranień z przeszłości
 • przeżycie żalu po stracie / odżałowanie utraconego dzieciństwa /
 • odnowienie i budowanie realistycznych związków / przedefiniowanie siebie oraz oczekiwań w stosunku do innych ludzi, przejście przez proces pojednania, zadośćuczynienia i przebaczenia /
 • ułożenie i realizowanie osobistego planu rozwoju.

Zakładane rezultaty pracy terapeutycznej:

 • poprawa psychofizycznego funkcjonowania uczestników
 • radzenie sobie w sytuacjach społecznych, konfliktowych i kryzysowych
 • zwiększenie wglądu w siebie
 • poznanie zrozumienie i akceptacja siebie
 • wzrost poczucia własnej wartości i samo szacunku
 • nauczenie się rozpoznawania i wyrażania własnych uczuć
 • godne , stanowcze realizowanie siebie i swoich praw
 • wypracowanie umiejętności nawiązywania satysfakcjonujących relacji z ludźmi
 • uwolnienie się od powtarzania chorych schematów
 • wzrost poczucia wpływu na sytuacje wydarzające się w życiu