Ośrodek

„Nowy człowiek, który żyje w nowej wspólnocie, Ks. Franciszek Blachnicki
nie może być obojętny,
nie może się nie angażować,
musi być twórczy, musi być aktywny”

ks. F. Blachnicki

Fundacja “Światło-Życie”, Ośrodek Profilaktyczno-Szkoleniowy im. ks. Franciszka Blachnickiego w Katowicach istnieje od 7 listopada 1994 roku.

Inspiracją do działania jest dzieło Krucjaty Wyzwolenia Człowieka założone przez ks. Franciszka Blachnickiego.

Każdego roku z różnych form warsztatów, rekolekcji korzystało średnio 600-900 osób.