Rekolekcje „Jak być mężczyzną odpowiedzialnym, a nie przemocowym czy uległym”?

Zapraszamy na jednodniowe rekolekcje pt. „Jak być mężczyzną odpowiedzialnym, a nie przemocowym czy uległym”?

Termin: sobota 27 maja 2023

Rozpoczęcie: sobota godz. 9.00

Obiad: 13.00

Kolacja: 19.15

Zakończenie: sobota ok. godz. 20.00;

Godzina 20.00 możliwość udziału w parafialnym czuwaniu przed zesłaniem Ducha Świętego– serdecznie zapraszamy

Tematyka:

  •  odpowiedzialność i empatia jako atrybut męskości
  •  uczestnictwo w ojcostwie Boga
  • dobry mąż i dobry ojciec- jak to połączyć
  •  dorastanie w cieniu ojca

W programie: mini wykład, dyskusje i ćwiczenia, Eucharystia, modlitwa wspólna, możliwość rozmowy z kapłanem.
Skierowane są do mężczyzn, którzy:

w oparciu o wartości chrześcijańskie pragną kształtować zdrową osobowość,
poszukują pełni życia w wierze,
chcą uczyć się czerpania sił i nadziei ze Słowa Bożego,
pragną lepiej i skuteczniej radzić sobie z problemami życia codziennego,
chcą w sposób świadomy tworzyć dobre relacje.

Koszt: 90 zł ( z obiadem, kolacją i przerwami kawowymi)

Koszt noclegu: 30 zł

Dla osób w trudniej sytuacji materialnej- możliwość obniżenia opłaty rekolekcyjnej.
( Zadzwoń, napisz- porozmawiajmy).

Płatność 90 zł bez noclegu i 120 zł z noclegiem do uregulowania zaraz po potwierdzeniu przyjęcia zgłoszenia przez Ośrodek
na poniżej podane konto z dopiskiem: rekolekcje dla mężczyzn /V /2023

Konto do przelewu należności: 50 1020 2313 0000 3302 0185 7267

W razie rezygnacji wpłata nie podlega zwrotowi.

UWAGA! INFORMACJA DLA OSÓB ZAINTERESOWANYCH OTRZYMANIEM RACHUNKU!

Jeżeli osoba uczestnicząca w zajęciach jest zainteresowana uzyskaniem faktury za udział, należy w tytule przelewu podać NIP na jaki ma być wystawiony dany dokument,
a w informacji mailowej należy podać dane szczegółowe. W przeciwnym wypadku uzyskanie faktury nie będzie możliwe zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Zapisy i informacje: telefonicznie w godzinach dyżuru biura Ośrodka lub mailowo kontakt@www.osrodek-brynow.pl

Prosimy podawać do zapisu następujące dane:

  • imię, nazwisko
  • adres,
  • telefon i mail kontaktowy

Prowadzący:  ks. Wojciech Ignasiak, kierownik Ośrodka, wieloletni kapelan ośrodka odwykowego w Gorzycach;
świadczy pomoc doradczą i duchową osobom i rodzinom w kryzysie, uzależnionym i członkom ich rodzin