Zespół

 

KIEROWNIK:

KS. WOJCIECH IGNASIAK

tel. 602 823 742

 

 

Z-CA KIEROWNIKA, PEDAGOG:

JUSTYNA JAKUBCZAK

e-mail:  kontakt@osrodek-brynow.pl

 

 

KSIĘGOWA:

MARLENA KEMPIŃSKA

e-mail: marlena.kempinska@onet.pl

 

 


WSPÓŁPRACOWNICY OŚRODKA:


TERESA ADAMCZYK – psycholog kliniczny, psychoterapeuta, trener asertywności, certyfikowany terapeuta NEST (the New Experience for Survivors of Trauma; Nowe Doświadczenie dla Osób Dotkniętych Traumą); świadczy pomoc psychologiczną w sytuacjach kryzysowych i trudnych, pomoc uzależnionym i współuzależnionym, Dorosłym Dzieciom Alkoholika a także oferuje pomoc osobom po doświadczeniu straty, o objawach depresji, nerwicy oraz w przypadku ludzi u których występuję syndrom zaburzeń lękowych. Przeprowadza warsztaty, treningi psychologiczne, terapię indywidualną, terapię par oraz grupową.

KONTAKT: tel. 509 330 137

 

 

ANDRZEJ WINKLER – psycholog, licencjonowany terapeuta, superwizor i trener NEST ((the New Experience for Survivors of Trauma; Nowe Doświadczenie dla Osób Dotkniętych Traumą), przewodniczący Międzynarodowego Stowarzyszenia NEST. Rodzaj świadczonej pomocy: pomoc psychologiczna osobom uzależnionym (alkohol, hazard, seks), ofiarom i sprawcom przemocy, osobom z doświadczeniem straty dziecka (poronienie, śmierć okołoporodowa, aborcja), osobom w kryzysie małżeńskim.

                                                     KONTAKT: winkler@poczta.onet.pl i tel. 0609 219 189

 

KATARZYNA JENDRALSKA – psycholog, psychoterapeuta, pedagog, socjoterapeuta, mediator rodzinny.
Rodzaj świadczonej pomocy: porady, konsultacje, mediacje dla małżeństw, rodziców z dziećmi, problemy rozwojowe dzieci i młodzieży; psychoterapia

  KONTAKT: kjendralska@interia.pl , tel. 502 939 288

 

 

DANUTA DYBOWSKA – pedagog, doradca psychologiczny, terapeuta DMT (psychoterapia przez taniec i ruch) absolwentka KUL. Obecnie  współpracująca z Centrum Formacji Duchowej księży Salwatorianów w Krakowie i Trzebini. Prowadzi, warsztaty z dziedziny poznania siebie, pracy z emocjami, komunikacji interpersonalnej, pracy z ciałem i tańcem, warsztaty tańca religijnego. Ma za sobą doświadczenie pracy z osobami uzależnionymi, współuzależnionymi, Dorosłymi Dziećmi Alkoholików, pracy w dziedzinie profilaktyki uzależnień oraz prowadzenia rekolekcji dla tych osób w ramach pracy Ośrodka Profilaktyczno- Szkoleniowego im. ks. Franciszka Blachnickiego w Katowicach.

 

BEATA SŁOKA – Psycholog. Zakres pracy: kryzys osobisty, małżeński, rodzinny, problemy wychowawcze, budowanie relacji, poczucie własnej wartości, rozwój osobisty (w tym duchowy), samorealizacja. Świadczy poradnictwo psychologiczne dla osób indywidualnych, narzeczonych,  małżeństw, rodzin, osób konsekrowanych. Prowadzi liczne rekolekcje i warsztaty, między innymi w Ośrodku Profilaktyczno-Szkoleniowym im. Franciszka Blachnickiego w Katowicach i w Domu Rekolekcyjnym Emaus w Koniakowie. Prowadzi też grupy dla osób przeżywających kryzys i pragnących przemiany pracujące według programu „Wreszcie żyć – 12 kroków do pełni życia”. Współpracuje z kapłanami na rzecz osób zmagających się z problemami w sferze duchowej. Świadczy obecnie pomoc psychologiczną, także telefonicznie.


KONTAKT:
 tel. 729 480 225,  e-mail: gabinetpomocy@gmail.com

 

 

KATARZYNA ŚLEBARSKA – dr hab. psycholog, psychoterapeuta, na drodze do certyfikatu Sekcji Naukowej Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego.

Członek Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Ukończyła całościowe czteroletnie szkolenie w zakresie psychoterapii w Śląskiej Szkole Psychoterapii w Gliwicach, kurs integratywnej terapii krótkoterminowej w Polskim Instytucie Psychoterapii Integratywnej w Krakowie, szkolenia w zakresie psychodramy wg Moreno w Polskim Instytucie Psychodramy w Krakowie oraz „Szkołę trenerów” Brainstorm w Katowicach i kurs Doradcy Zawodowego w Instytucie Edukacji i Kształcenia Zawodowego w Katowicach. Posiada certyfikat Asystenta Psychodramy sygnowany przez Polski Instytut Psychodramy oraz Europejski Instytut Psychodramy. Prowadzi warsztaty, szkolenia oraz terapię grupową dla osób z rodzin dysfunkcyjnych.

 

SONIA LABRYGA –  pedagog, opiekun grupy wsparcia “Jutrzenka Wolności” dla osób doświadczających problemu uzależnienia, współuzależnienia, innych kryzysów życiowych.

KONTAKT: tel. 793 015 327, mail: kontakt@osrodek-brynow.pl