Zespół

KIEROWNIK:

KS. WOJCIECH IGNASIAK

tel. 602 823 742


Z-CA KIEROWNIKA, PEDAGOG, SOCJOTERAPEUTA:

JUSTYNA JAKUBCZAK

e-mail:  kontakt@osrodek-brynow.pl


WSPÓŁPRACOWNICY OŚRODKA:


TERESA ADAMCZYK – psycholog kliniczny, psychoterapeuta, trener asertywności, certyfikowany terapeuta NEST (the New Experience for Survivors of Trauma; Nowe Doświadczenie dla Osób Dotkniętych Traumą); świadczy pomoc psychologiczną w sytuacjach kryzysowych i trudnych, pomoc uzależnionym i współuzależnionym, Dorosłym Dzieciom Alkoholika a także oferuje pomoc osobom po doświadczeniu straty, o objawach depresji, nerwicy oraz w przypadku ludzi u których występuję syndrom zaburzeń lękowych. Przeprowadza warsztaty, treningi psychologiczne, terapię indywidualną, terapię par oraz grupową.

KONTAKT: tel. 509 330 137


ANDRZEJ WINKLER – psycholog, licencjonowany terapeuta, superwizor i trener NEST ((the New Experience for Survivors of Trauma; Nowe Doświadczenie dla Osób Dotkniętych Traumą), przewodniczący Międzynarodowego Stowarzyszenia NEST. Rodzaj świadczonej pomocy: pomoc psychologiczna osobom uzależnionym (alkohol, hazard, seks), ofiarom i sprawcom przemocy, osobom z doświadczeniem straty dziecka (poronienie, śmierć okołoporodowa, aborcja), osobom w kryzysie małżeńskim.

KONTAKT: winkler@poczta.onet.pl i tel. 0609 219 189KATARZYNA JENDRALSKA
– psycholog, psychoterapeuta po 4- letniej Śląskiej Szkole Psychoterapii akredytowanej przez Polskie Towarzystwo Psychiatryczne oraz 2-letnim uzupełniającym Kursie Psychoterapii Dzieci i Młodzieży realizowanym w Szpitalu J. Babińskiego w Krakowie;  pedagog, socjoterapeuta, mediator rodzinny.
Rodzaj świadczonej pomocy: porady, konsultacje, mediacje dla małżeństw, rodziców z dziećmi, problemy rozwojowe dzieci i młodzieży; psychoterapia

KONTAKT: kjendralska@interia.pl , tel. 502 939 288


BEATA SŁOKA – Psycholog. Zakres pracy: kryzys osobisty, małżeński, rodzinny, problemy wychowawcze, budowanie relacji, poczucie własnej wartości, rozwój osobisty (w tym duchowy), samorealizacja. Świadczy poradnictwo psychologiczne dla osób indywidualnych, narzeczonych,  małżeństw, rodzin, osób konsekrowanych. Prowadzi liczne rekolekcje i warsztaty, między innymi w Ośrodku Profilaktyczno-Szkoleniowym im. Franciszka Blachnickiego w Katowicach i w Domu Rekolekcyjnym Emaus w Koniakowie. Prowadzi też grupy dla osób przeżywających kryzys i pragnących przemiany pracujące według programu „Wreszcie żyć – 12 kroków do pełni życia”. Współpracuje z kapłanami na rzecz osób zmagających się z problemami w sferze duchowej. Świadczy obecnie pomoc psychologiczną, także telefonicznie.

  KONTAKT:  tel. 729 480 225,  e-mail: gabinetpomocy@gmail.com


AGATA NOWAKOWSKA
Psycholog, psychoterapeuta, specjalista interwencji kryzysowej. Prowadzi terapię indywidualną i grupową osób dorosłych, terapię par, małżeństw i rodzin. Ukończyła psychologię na Uniwersytecie Śląskim oraz 4,5 letni kurs przygotowujący do certyfikatu psychoterapeuty Systemowej Terapii Rodzin w Katedrze Psychiatrii CM UJ w Krakowie. Od kilkunastu lat zajmuje się pomocą psychologiczną i psychoterapeutyczną oraz pomocą w ramach interwencji kryzysowej osobom, które znalazły się w szczególnie trudnej sytuacji życiowej, takiej jak doświadczenie utraty, żałoby, traumy, przemocy, strat prokreacyjnych. Swoją pracę poddaje regularnej superwizji.

KONTAKT: tel.  691681594


SONIA LABRYGA –  pedagog, opiekun grupy wsparcia “Jutrzenka Wolności” dla osób doświadczających problemu uzależnienia, współuzależnienia, innych kryzysów życiowych.

KONTAKT: tel. 793 015 327