Spotkanie rekolekcyjne ” Nie lękajcie się “

Zapraszamy na pierwsze nasze wakacyjne, a zatem krótkie ale intensywne spotkanie rekolekcyjne!

Temat: “Nie lękajcie się”.

Termin: sobota 8 sierpnia 2020 r. w godz. 10.00-17.00

Liczba uczestników: do 15 osób

W programie: Msza Święta, 2 konferencje, praca w grupach, czas na pytania-odpowiedzi w temacie rekolekcji, obiad

Tematyka:

  • wolność Dzieci Bożych
  • wejście w relację do Boga Ojca jako droga do przezwyciężania lęku ( według sługi Bożego ks. Franciszka Blachnickiego)
  • odwaga otwarcia drzwi Chrystusowi ( według św. Jana Pawła II)
  • odwaga , a odwaga wiary ( na przykładzie ks. F. Blachnickiego)
  • codzienne radzenie sobie z lękiem
  • przeżywanie lęku jako pozytywnego elementu rozwoju osobistego
  • zdrowa ostrożność, lęk a ryzykanctwo wobec pandemii

Chcemy się z Wami spotkać w bezpiecznej przestrzeni ( bez noclegów, z obiadem z cateringu),
z zachowaniem wszelkich bezpiecznych zasad sanitarnych.

Koszt: 60 zł 

Prowadzenie: ks Wojciech Ignasiak, kierownik Ośrodka,
wieloletni kapelan ośrodka odwykowego w Gorzycach;
świadczy pomoc doradczą i duchową osobom i rodzinom w kryzysie, uzależnionym i członkom ich rodzin

Sposób zapłaty: 60 zł płatne na poniżej podane konto z dopiskiem: lęk 07 / 2020

Prosimy o płatność przelewem ! W razie rezygnacji opłata nie podlega zwrotowi.

UWAGA! INFORMACJA DLA OSÓB ZAINTERESOWANYCH OTRZYMANIEM RACHUNKU!

Jeżeli osoba uczestnicząca w  zajęciach jest zainteresowana uzyskaniem faktury za udział, należy w tytule przelewu podać NIP na jaki ma być wystawiony dany dokument,
a w informacji mailowej należy podać dane szczegółowe. W przeciwnym wypadku uzyskanie faktury nie będzie możliwe zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Konto do przelewu zaliczek: 50 1020 2313 0000 3302 0185 7267

Zapisy i informacje: telefonicznie w godzinach dyżuru biura Ośrodka lub mailowo kontakt@osrodek-brynow.pl

Prosimy podawać do zapisu następujące dane:

  • imię,nazwisko
  • adres,
  • telefon i mail kontaktowy