Spotkanie rekolekcyjne ” Nie lękajcie się „

Zapraszamy na intensywne spotkanie rekolekcyjne!

Temat: „Nie lękajcie się”

Termin: sobota 27 lipca 2024 r. w godz. 10.00-17.00

W programie: Msza Święta, 2 konferencje, praca w grupach, czas na pytania-odpowiedzi w temacie rekolekcji, obiad z cateringu

Tematyka:

  • wolność Dzieci Bożych
  • wejście w relację do Boga Ojca jako droga do przezwyciężania lęku ( według sługi Bożego ks. Franciszka Blachnickiego)
  • odwaga otwarcia drzwi Chrystusowi ( według św. Jana Pawła II)
  • odwaga , a odwaga wiary ( na przykładzie ks. F. Blachnickiego)
  • codzienne radzenie sobie z lękiem
  • przeżywanie lęku jako pozytywnego elementu rozwoju osobistego
  • zdrowa ostrożność, lęk a ryzykanctwo wobec współczesnych zagrożeń

Koszt: 110 zł  ( obejmuje obiad, przerwy kawowe, uczestnictwo w rekolekcjach)

Prowadzenie: ks. Wojciech Ignasiak, kierownik Ośrodka,
wieloletni kapelan ośrodka odwykowego w Gorzycach;
świadczy pomoc doradczą i duchową osobom i rodzinom w kryzysie, uzależnionym i członkom ich rodzin

Sposób zapłaty: 110 zł płatne na poniżej podane konto z dopiskiem: lęk 07 / 2024

Prosimy o płatność przelewem ! W razie rezygnacji uczestnika opłata nie podlega zwrotowi. W przypadku odwołania rekolekcji wpłacona kwota zostanie zwrócona.

UWAGA! INFORMACJA DLA OSÓB ZAINTERESOWANYCH OTRZYMANIEM RACHUNKU!

Jeżeli osoba uczestnicząca w  zajęciach jest zainteresowana uzyskaniem faktury za udział, należy w tytule przelewu podać NIP na jaki ma być wystawiony dany dokument, a w informacji mailowej należy podać dane szczegółowe. W przeciwnym wypadku uzyskanie faktury nie będzie możliwe zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Konto do przelewu zaliczek: 50 1020 2313 0000 3302 0185 7267

Zapisy i informacje: telefonicznie w godzinach dyżuru biura Ośrodka lub mailowo kontakt@osrodek-brynow.pl

Prosimy podawać do zapisu następujące dane:

  • imię, nazwisko
  • adres,
  • telefon i mail kontaktowy

Plan spotkania

10.00- rozpoczęcie i kawa na dobry początek

10.15- konferencja: wolność dzieci Bożych i odwaga otwarcia drzwi Chrystusowi

11.15- praca w grupach

12.30- Msza św.

13.30- obiad

15.00- kawa

15.15- konferencja: odwaga, a odwaga wiary oraz codzienne radzenie sobie z lękiem

16.15- pytania i odpowiedzi

17.00 – zakończenie