Kochaj-SŁUCHAJ-mów-KOCHAJ

WARSZTATY O DIALOGU

Termin: 27 styczeń 2018

Przeznaczone są dla wszystkich zainteresowanych poprawą swoich umiejętności komunikowania się z innymi.

Życie i śmierć są w mocy języka, jak kto go lubi używać, tak i spożyje zeń owoc.” (Prz 18,21)

Tematyka:

 • Jakie są prawidłowości rządzące relacjami między nami?
 • Jak to się dzieje, że słowa i gesty mają zdolność budowania lub burzenia więzi?
 • Jaki jest związek dobrej komunikacji z przykazaniem miłości?
 • Jak w sposób świadomy i skuteczny przekazywać ważne dla nas informacje?
 • Co robić, aby nasze komunikaty skierowane do innych, budowały zamiast niszczyć?
 • Jak kochać innych poprzez prawdziwe słuchanie tego co mają nam do powiedzenia?
 • Czy modlitwa to także komunikacja?

W programie między innymi ćwiczenia, mini-wykłady, dyskusje.

Koszt: 130 zł

Plan zajęć:

10:00   Zajęcia warsztatowe blok I

13:00   Obiad

13:30   Czas wolny

14:30   Zajęcia warsztatowe blok II

18:00   Kolacja

18:30 – 20:00   Zajęcia warsztatowe blok III

* w przerwach kawa, herbata

Istnieje możliwość noclegu w Ośrodku :  35 zł 

Prowadzący: Beata Słoka, psycholog chrześcijański, ma za sobą doświadczenie w pracy z osobami uzależnionymi i współuzależnionymi, osobami doświadczającymi przemocy w rodzinie, różnego rodzaju sytuacji trudnych jak choroba, stany terminalne, zagrożenia życia i zdrowia, żałoby, konfliktów, problemów rodzinnych, problemów związanych z doświadczeniem traumatycznym i zespołem stresu pourazowego, a także doświadczenia w pracy rekolekcyjnej: z osobami uzależnionymi i współuzależnionymi, z kobietami rozwiedzionymi i w separacji m.in. w Ośrodku Rekolekcyjnym Emaus w Koniakowie oraz z rodzinami w Centrum Apostolstwa i Duchowości Ojców Redemptorystów.

Zaliczka: 60 zł płatna na konto Ośrodka ( dopisek: komunikacja /01/ 2018po potwierdzeniu udziału przez Ośrodek!

W razie rezygnacji zaliczka nie podlega zwrotowi.

Konto do przelewu zaliczek: 50 1020 2313 0000 3302 0185 7267

Zapisy i informacje: telefonicznie w godzinach dyżuru biura Ośrodka lub mailowo kontakt@www.osrodek-brynow.pl

Prosimy podawać do zapisu następujące dane:

 • imię,nazwisko
 • adres,
 • telefon i mail kontaktowy
 • informację o potrzebie noclegu