Świat ludzkich potrzeb

Każdy z nas przeżywa różnego rodzaju potrzeby od poczęcia aż do śmierci. Zaspokajanie potrzeb bardzo mocno łączy się z takimi dziedzinami naszego życia  jak poczucie własnej wartości, nasze samopoczucie, świat wartości, świat naszych uczuć i emocji, budowanie relacji. Aby żyć dojrzale, z zadowoleniem i prawdziwie ważne jest aby właściwie odczytywać nasze potrzeby, kontaktować się z nimi, świadomie te potrzeby zaspokajać lub świadomie godzić się na ich niezaspokojenie.

Termin: 19-21 styczeń 2018

Warto poznać co dzieje się z nami, co przeżywamy, myślimy i robimy gdy nie jesteśmy świadomi swoich potrzeb lub gdy nie komunikujemy naszych potrzeb. Ważne jest by rozpoznać swoja osobistą tendencję czy moją energię kieruję w zaspakajanie potrzeb innych osób pomniejszając znaczenie moich potrzeb czy też koncentruję się na zaspokajaniu swoich potrzeb nie uwzględniając potrzeb innych osób. Staje również przed nami pytanie czy Panu Bogu należy mówić o swoich potrzebach, czy On jest zobowiązany zaspokajać nasze wszystkie potrzeby, czy znamy swoje potrzeby duchowe i religijne.

Podczas warsztatów będziemy posługiwać się takimi metodami jak: wykład, dyskusja, praca w małych grupach.

Koszt: 300 zł ( z wyżywieniem i noclegami)

Prowadzenie: Danuta Dybowska, pedagog, doradca psychologiczny, terapeuta tańcem i ruchem, trener warsztatów psychologicznych.

Posiada duże doświadczenie pracy z osobami dorosłymi towarzysząc indywidualnie i w grupie procesowi rozwoju osobistego.

Współpracuje z Centrum Formacji Duchowej w Trzebini, Ośrodkiem im.ks. Blachnickiego w Katowicach.
Ma doświadczenie pracy z osobami uzależnionymi, współuzależnionymi, Dorosłymi Dziećmi Alkoholików, rodzinami z problemem uzależnienia.

Zadatek: 150 zł płatny po potwierdzeniu przyjęcia zgłoszenia na poniżej podane konto z dopiskiem: warsztat potrzeby/I/ 2018

Konto: 50 1020 2313 0000 3302 0185 7267

Zapisy i informacje:  telefonicznie lub mailowo kontakt@www.osrodek-brynow.pl

Prosimy podawać do zapisu następujące dane:

  • imię,nazwisko
  • adres,
  • telefon i mail kontaktowy

Plan zajęć

Piątek

18.00- dla chętnych Msza św. w kościele przy Ośrodku

19.00 – kolacja

19.45 -21.30- zajęcia warsztatowe

Sobota

9.00- śniadanie

10.00-13.00 – zajęcia warsztatowe

13.00- obiad

15.00-18.30- zajęcia warsztatowe

18.30 – kolacja

20.00-21.30 – zajęcia wieczorne

Niedziela

8.00 – dla chętnych Msza św. w kaplicy na ul. Różyckiego ( 10 min piechotą od Ośrodka)

9.00- śniadanie

10.00-13.00- zajęcia warsztatowe

13.00 – obiad