Kurs Wodzirejów Wesel i Zabaw Bezalkoholowych 2024

Zapraszamy serdecznie po dłuższej przerwie na podstawowy kurs  wodzirejski ,
który odbędzie się w naszym Ośrodku w Katowicach.

Kurs weekendowy prezentuje:

 podstawy pracy wodzireja z małymi i dużymi grupami

zasady pracy z grupami, tańce integracyjne, zabawy integracyjne,

scenariusz weselny wraz z prezentacją zabaw weselnych
oraz omówieniem scenariusza i  trudnych momentów wesela

temat: Strój wodzirejaszansa i przestroga

temat: Arsenał wodzireja (zwrócenie uwagi na kluczowe umiejętności pracy wodzirejskiej)

temat: Lęki i marzenia ( jak przeprowadzić dobre spotkanie z klientem -sugestie na przyszłość)

Termin: 4-6 października 2024 r.

Koszt:

650 zł z noclegami i 590 zł bez noclegów dla osób zgłoszonych do 15 września 2024 r. 

Koszt 690 z noclegami i 630 zł bez noclegów dla osób zgłoszonych od 16 września 2024 r.

Koszt obejmuje wyżywienie, noclegi, zajęcia warsztatowe.

Ilość miejsc ograniczona.

Uczestnik kursu otrzymuje:

 • opisy sprawdzonych tańców weselnych

 • sprawdzony scenariusz wesela bezalkoholowego

 • propozycje gotowych rozwiązań trudnych sytuacji podczas wesel bezalkoholowych 

 • opisy  sprawdzonych zabaw integracyjnych i weselnych wraz z ich wyjaśnieniem i pokazaniem

 • informacje zwrotną na temat swojej autoprezentacji

 • zaświadczenie o ukończeniu kursu

UWAGA! INFORMACJA DLA OSÓB ZAINTERESOWANYCH OTRZYMANIEM RACHUNKU! 

Jeżeli osoba uczestnicząca w  zajęciach jest zainteresowana uzyskaniem faktury za udział,
należy w TYTULE PRZELEWU  PODAĆ NIP
 na jaki ma być wystawiony dany dokument,
a W FORMULARZU ZGŁOSZENIOWYM należy podać dane szczegółowe.

W przeciwnym wypadku uzyskanie faktury nie będzie możliwe zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Płatność:

należność w kwocie 650 zł lub 690 zł płatna zaraz po przesłaniu zgłoszenia na poniżej podane konto z dopiskiem: kurs wodzireja 10/2024

Konto do przelewu zaliczek: 50 1020 2313 0000 3302 0185 7267

Zgłoszenia: przez formularz zgłoszeniowy dostępny TUTAJ ( wystarczy kliknąć)

Każdy formularz należy wypełnić za każdego uczestnika osobno! Nie przyjmujemy zgłoszeń grupowych na jednym formularzu!

UWAGA!!! ZACHĘCAMY DO KORZYSTANIA Z DOFINANSOWANIA DO UDZIAŁU W KURSIE
Z BUDŻETU WŁASNEJ GMINY Z PIENIĘDZY PRZEZNACZONYCH
NA ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH.

Informacje:
tel. (32) 205 39 22; kom. 509 96 33 56
od wtorku do piątku w godz. 13.00-15.00 lub mailowo: kontakt@osrodek-brynow.pl ( odpowiadamy na każdego maila)

*Program Kursu Wodzirejów Wesel i Zabaw Bezalkoholowych, 4-6.10.2024 r.

Piątek 

Od 15.00 możliwość zakwaterowania w Ośrodku

18.00- kolacja
18.45-21.45-  zajęcia

22.00 – Msza św.  dla chętnych

Sobota 

8.30- śniadanie
9.30- zajęcia
ok. 13.45- obiad
16.00- 22.00-  zajęcia
( w trakcie zajęć: Msza św. niedzielna i kolacja )

Niedziela

8.30- śniadanie
9.30- 13.00-  zajęcia, w tym podsumowanie
i zakończenie kursu
ok. 13.15- obiad

*Plan będzie dostosowywany do przybyłej grupy.
Ze względu na dynamiczny proces kursu godziny poszczególnych punktów dnia mogą ulec zmianie
poza godziną rozpoczęcia kursu.


Regulamin kursów i warsztatów wodzirejów wesel i zabaw bezalkoholowych ( zgłoszenie na kurs jest równoznaczne z akceptacją regulaminu!!!)

 1. Kurs i warsztaty wodzirejów zabaw i wesel bezalkoholowych promują nie tylko wysoki standard usług wodzirejskich, ale także styl życia wolny od używek, dlatego w czasie trwania kursu obowiązuje zakaz spożywania napojów alkoholowych oraz innych substancji zmieniających nastrój. Złamanie tego punktu regulaminu wiąże się z natychmiastowym opuszczeniem kursu przez uczestnika bez zwrotu kosztów warsztatów.
 2. Wpłata należności  jest ostatecznym potwierdzeniem udziału w kursie. Brak wpłaty w terminie spowoduje usunięcie z listy uczestników kursu.
 3. W przypadku rezygnacji uczestnika z udziału w kursie w czasie jego trwania koszty uczestnictwa nie podlegają zwrotowi.
 4. Do otrzymania zaświadczenia o ukończeniu kursu uprawnia obecność na wszystkich zajęciach kursu.
 5. Organizator zastrzega sobie prawo odwołania imprezy z przyczyn niezależnych takich jak np. zbyt mała ilość uczestników. Wpłacony zadatek podlegać będzie wtedy zwrotowi.

Prowadzący: 

Kazimierz
Hojna
Bernadeta
Lechowicz-Nogaj
Józef
Hojna