O sztuce rozstawania się z tym, na co nie masz wpływu

Zapraszamy na kolejne sobotnie, intensywne spotkanie rekolekcyjne!

Temat: “ O sztuce rozstawania się z tym, na co nie masz wpływu”

Termin: sobota 23 stycznia 2021 r. w godz. 9.00-16.00

Liczba uczestników: do 10 osób, praca w grupach pięcioosobowych

W programie: Msza Święta, praca w grupach, czas na pytania-odpowiedzi w temacie rekolekcji, obiad

Tematyka: 

Do niedawna większość z nas żyła w przekonaniu, że pewne rzeczy są niezmienne. Chodziliśmy więc do pracy, dzieci szły do szkoły, studenci na uczelnię, robiliśmy zakupy, szliśmy do kościoła, do lekarza, świętowaliśmy, spotykaliśmy się z rodziną i znajomymi, szliśmy do kawiarni, siadaliśmy obok innych w autobusie, podawaliśmy sobie ręce i ściskaliśmy się na powitanie.  Wydarzenia ostatnich miesięcy jednak pokazały, że to wszystko i wiele innych spraw… przestało być oczywiste.

 • Co robić, kiedy rozsypują się konstrukcje i schematy, które dają nam poczucie stałości i bezpieczeństwa?
 • Jak żyć, kiedy życie nie płynie według naszych planów?
 • Jak radzić sobie z brakiem poczucia wpływu, na rzeczywistość, która nas otacza?
 • Jak przeżywać rozstanie z kimś lub czymś ważnym dla nas?

 Skierowane są do wszystkich, którzy:

 • w oparciu o wartości chrześcijańskie pragną kształtować zdrową osobowość,
 • poszukują pełni życia w wierze,
 • chcą uczyć się czerpania sił i nadziei ze Słowa Bożego,
 • pragną lepiej i skuteczniej radzić sobie z problemami życia codziennego,
 • chcą w sposób świadomy tworzyć dobre relacje.

Chcemy się z Wami spotkać w bezpiecznej przestrzeni ( bez noclegów, z obiadem z cateringu), z zachowaniem wszelkich bezpiecznych zasad sanitarnych.

Koszt: 90 zł 

Prowadzenie:

Beata Słoka, psycholog chrześcijański, ma za sobą doświadczenie w pracy z osobami uzależnionymi i współuzależnionymi, osobami doświadczającymi przemocy w rodzinie, różnego rodzaju sytuacji trudnych jak choroba, stany terminalne, zagrożenia życia i zdrowia, żałoby, konfliktów, problemów rodzinnych, problemów związanych z doświadczeniem traumatycznym i zespołem stresu pourazowego, a także doświadczenia w pracy rekolekcyjnej: z osobami uzależnionymi i współuzależnionymi, z kobietami rozwiedzionymi i w separacji m.in. w Ośrodku Rekolekcyjnym Emaus w Koniakowie oraz z rodzinami w Centrum Apostolstwa i Duchowości Ojców Redemptorystów.

ks Wojciech Ignasiak, kierownik Ośrodka,
wieloletni kapelan ośrodka odwykowego w Gorzycach;
świadczy pomoc doradczą i duchową osobom i rodzinom w kryzysie, uzależnionym i członkom ich rodzin

Sposób zapłaty: 90 zł płatne na poniżej podane konto zaraz po potwierdzeniu przyjęcia zgłoszenia przez Ośrodek
z dopiskiem: rek. sztuka rozstania  01 / 2021

Konto do przelewu zaliczek: 50 1020 2313 0000 3302 0185 7267

Prosimy o płatność przelewem ! W razie rezygnacji opłata nie podlega zwrotowi. W razie odwołania rekolekcji zwracamy wpłaconą opłatę.

Prosimy podawać do zapisu następujące dane:

 • imię, nazwisko
 • adres,
 • telefon i mail kontaktowy

Zapisy i informacje: telefonicznie w godzinach dyżuru biura Ośrodka lub mailowo kontakt@osrodek-brynow.pl

UWAGA! INFORMACJA DLA OSÓB ZAINTERESOWANYCH OTRZYMANIEM RACHUNKU!

Jeżeli osoba uczestnicząca w  zajęciach jest zainteresowana uzyskaniem faktury za udział, należy w tytule przelewu podać NIP na jaki ma być wystawiony dany dokument,
a w informacji mailowej należy podać dane szczegółowe. W przeciwnym wypadku uzyskanie faktury nie będzie możliwe zgodnie z obowiązującymi przepisami.