Sztuka rozstawania się z tym, na co nie masz wpływu

Zapraszamy na kolejny intensywny weekend rekolekcyjny!

Temat: “Sztuka rozstawania się z tym, na co nie masz wpływu”

Termin: 18-20 listopad 2022 r.

Tematyka:

 • Twoje życie nie płynie według Twoich planów?Myślałeś, że masz coś na zawsze i straciłeś to?

  Twoja konstrukcja w życiu, która miała dać ci szczęście i spełnienie, właśnie się rozsypuje?

  Zepsułeś tak wiele, popełniłeś tak wiele błędów, że nie wiadomo jak to naprawić?

  Uważasz, że Bóg o Tobie zapomniał?

  Według ludzkiej logiki, to już koniec. Ale dla Boga może to być początek nowej historii Twojego życia.

 Skierowane są do wszystkich, którzy:

 • w oparciu o wartości chrześcijańskie pragną kształtować zdrową osobowość,
 • poszukują pełni życia w wierze,
 • chcą uczyć się czerpania sił i nadziei ze Słowa Bożego,
 • pragną lepiej i skuteczniej radzić sobie z problemami życia codziennego,
 • chcą w sposób świadomy tworzyć dobre relacje.

W programie miedzy innymi: mini wykłady, dyskusje i ćwiczenia oraz możliwość rozmowy z psychologiem.

Koszt: 200 zł od osoby

Koszt obejmuje noclegi , wyżywienie i zajęcia z psychologiem.

Koszt bez noclegów 170 zł

Dla osób w trudniej sytuacji materialnej- możliwość obniżenia opłaty rekolekcyjnej.
( Zadzwoń, napisz- porozmawiajmy).

Rekolekcje rozpoczniemy w piątek o 18:00 Eucharystią w kościele przy Ośrodku. Możliwość zakwaterowania w piątek od godz. 16:00

Zakończenie w niedzielę wspólnym obiadem ok. 14:00/15.00.

Zajęcia w piątek i sobotę kończą się około 22.00.. Zajęcia w sobotę i niedzielę zaczynają się o 8.00

Prowadzący: Beata Słoka, psycholog chrześcijański, ma za sobą doświadczenie w pracy z osobami uzależnionymi i współuzależnionymi, osobami doświadczającymi przemocy w rodzinie, różnego rodzaju sytuacji trudnych jak choroba, stany terminalne, zagrożenia życia i zdrowia, żałoby, konfliktów, problemów rodzinnych, problemów związanych z doświadczeniem traumatycznym i zespołem stresu pourazowego, a także doświadczenia w pracy rekolekcyjnej: z osobami uzależnionymi i współuzależnionymi, z kobietami rozwiedzionymi i w separacji m.in. w Ośrodku Rekolekcyjnym Emaus w Koniakowie oraz z rodzinami w Centrum Apostolstwa i Duchowości Ojców Redemptorystów.

ks Wojciech Ignasiak, kierownik Ośrodka, 2006-2012 r. kapelan Ośrodka odwykowego w Gorzycach, opiekun Wspólnoty Trudnych Małżeństw „Sychar”, pracuje z osobami w kryzysie życiowym, osobami uzależnionymi i członkami ich rodzin

Zadatek: 100 zł płatny na konto Ośrodka ( dopisek rekolekcje sztuka rozstawania /XI/ 2022) po potwierdzeniu udziału przez Ośrodek!

Reszta należności płatna przelewem do 4 listopada 2022 r. W razie rezygnacji zadatek nie podlega zwrotowi.

Konto do przelewu zaliczek: 50 1020 2313 0000 3302 0185 7267

Zapisy i informacje: telefonicznie w godzinach dyżuru biura Ośrodka lub mailowo kontakt@www.osrodek-brynow.pl

Prosimy podawać do zapisu następujące dane:

imię, nazwisko
adres,
telefon i mail kontaktowy
informacja o zaszczepieniu przeciw covid 19
( podanie informacji pozwoli nam lepiej przygotować się do organizacji rekolekcji, osoby zaszczepione nie wliczają się do limitu dopuszczalnej liczby uczestników)

Zapisy i informacje: telefonicznie w godzinach dyżuru biura Ośrodka lub mailowo kontakt@www.osrodek-brynow.pl

UWAGA! INFORMACJA DLA OSÓB ZAINTERESOWANYCH OTRZYMANIEM RACHUNKU!

Jeżeli osoba uczestnicząca w  zajęciach jest zainteresowana uzyskaniem faktury za udział, należy w tytule przelewu podać NIP na jaki ma być wystawiony dany dokument, a w informacji mailowej należy podać dane szczegółowe. W przeciwnym wypadku uzyskanie faktury nie będzie możliwe zgodnie z obowiązującymi przepisami.