Warsztat dla kobiet „Ja i moje ciało”

Zapraszamy serdecznie na spotkanie w gronie kobiet.

Warsztat jest skierowany do kobiet, które mają potrzebę:

 • zatrzymania się w tematyce ciała,
 • spotkania się ze swoim ciałem

Termin: 27 marca 2021 r.

Tematyka zajęć:

 • ile miejsca zajmuje temat ciała w myśleniu o sobie ?
 •  ciało jako niemy towarzysz zmagań,
 • konfrontacja z przekonaniami na temat swojego ciała,
 • ciało grzeszne, ciało święte, ciało nieważne,
 • o czym mówi do mnie mówi moje ciało, jakie sygnały do mnie docierają?
 • o czym krzyczy moje ciało i jak je usłyszeć?

Praca na zajęciach będzie się odbywała aktywnymi metodami i przebiegała w oparciu o rozluźnienie- napięcie, relaksację, metody dramy, tańca, pracy z ciałem.
Konieczny luźny strój, niekrępujący ruchów, własny ręcznik, własna mata lub karimata, ewentualny brak proszę zgłosić przy zapisach.
Praca będzie się odbywała w kameralnej grupie przy zachowaniu zasad sanitarnych.

Koszt: 75 zł za osobę

Godziny zajęć: 10.00-13.30 (z przerwą kawową )

Prowadzący: 

Katarzyna Jendralska, psycholog, psychoterapeuta

Płatność:  po potwierdzeniu przyjęcia zgłoszenia przez Ośrodek na poniżej podane konto z dopiskiem: warsztat dla kobiet III / 2021

W razie rezygnacji uczestnika wpłacona należność nie podlega zwrotowi.

UWAGA! INFORMACJA DLA OSÓB ZAINTERESOWANYCH OTRZYMANIEM RACHUNKU!

Jeżeli osoba uczestnicząca w  zajęciach jest zainteresowana uzyskaniem faktury za udział, należy w tytule przelewu podać NIP na jaki ma być wystawiony dany dokument,
a w informacji mailowej należy podać dane szczegółowe. W przeciwnym wypadku uzyskanie faktury nie będzie możliwe zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Konto do przelewu opłaty: 50 1020 2313 0000 3302 0185 7267

Zapisy i informacje można uzyskać kontaktując się telefonicznie lub mailowo kontakt@www.osrodek-brynow.pl

Prosimy podawać do zapisu następujące dane:

 • imię, nazwisko
 • wiek,
 • adres,
 • telefon i mail kontaktowy