Budowanie zdrowej relacji z Bogiem

Zapraszamy na rekolekcje!

Tematyka rekolekcji:

  • Obraz Boga, który w sobie nosisz – czy pomaga Ci on, czy przeszkadza w relacji z Bogiem?
  • Stereotypy na temat Boga, modlitwy i wiary, które utrudniają Twój rozwój duchowy i nie tylko duchowy.
  • Dlaczego bez Boga człowiek jest tak bardzo samotny?
  • W jaki sposób sam sobie utrudniasz relację z Bogiem?
  • Modlitwa jako prawdziwy dialog.
  • Poznawanie Boga jako warunek bliskości – jak to robić?
  • Prawda o stosunku Boga do Ciebie z Biblii.

Termin: 6-8 grudnia 2019 r.

Czytaj dalej