ABC POMAGANIA

Informujemy, że Ośrodek Profilaktyczno-Szkoleniowy zrealizował szkolenia w ramach projektu „ABC POMAGANIA osobom z problemem alkoholowym i członkom ich rodzin”.

Zadanie współfinansowano ze środków Budżetu Województwa Śląskiego.

Odbyły się następujące sesje szkoleniowe:

  • SZKOLENIE DLA CZŁONKÓW PARAFIALNYCH ZESPOŁÓW CHARYTATYWNYCH

Termin: 28.09.2013, w godz. 9.00-14.00

Miejsce: Ośrodek Profilaktyczno-Szkoleniowy im. ks. F. Blachnickiego, Katowice

  • SZKOLENIE DLA DORADCÓW RODZINNYCH

Termin: 05.10.2013, w godz. 13.00-18.00

Miejsce:Dom Rekolekcyjny Archidiecezji Katowickiej, ul. Pałacowa 53,  44-373 Wodzisław Śląski – Kokoszyce

ABC POMAGANIA- zagadnienia:

1. Mity i stereotypy pomagania. Czym jest pomaganie?

2. Jak pomagać by nie szkodzić ? ( stawianie granic, świadomość mechanizmów manipulacji

i osobistej podatności na bycie ofiarą manipulacji, znajomość instytucji i miejsc pomocy oraz zasad udzielania pomocy społecznej).

3. Kontakt z drugim człowiekiem ( moje zasoby oraz budowanie zdrowej relacji w pomaganiu).

Prowadzący:

Teresa Adamczyk, psycholog kliniczny i terapeuta, trener asertywności, w trakcie certyfikatu psychoterapeuty, absolwent Krakowskiego Centrum Psychodynamicznego, absolwent Studium Pomocy Psychologicznej dla profesjonalistów, certyfikat programu Hope Alive, prowadzenie terapii indywidualnej i grupowej w problemach uzależnień, współuzależnienia, DDA i innych; praca z ofiarami przemocy i z ludźmi w kryzysie, terapia rodzinna, szkolenia w zakresie umiejętności psychologicznych, interpersonalnych.

Katarzyna Jendralska– psycholog, pedagog z wieloletnim doświadczeniem, socjoterapeuta, mediator rodzinny i sądowy z listy mediatorów Sądu Okręgowego w Katowicach, instruktor teatralny, autor programów profilaktyczno-wychowawczych oraz współautor programu wychowania przez teatr, kierownik świetlicy szkolnej.

Andrzej Winkler- psycholog, licencjonowany terapeuta, superwizor i trener NEST (New Experience
for Survivors of Trauma), przewodniczący Międzynarodowego Stowarzyszenia NEST, świadczy pomoc psychologiczną osobom uzależnionym (alkohol, hazard, seks), ofiarom i sprawcom przemocy,osobom
z doświadczeniem straty dziecka (poronienie, śmierć okołoporodowa, aborcja), osobom w kryzysie małżeńskim.

Organizator: Ośrodek Profilaktyczno-Szkoleniowy im. ks. F. Blachnickiego, ul. Gawronów 20. Katowice