Zespół

 

KIEROWNIK:

KS. WOJCIECH IGNASIAK

tel. 602 823 742

 

 

Z-CA KIEROWNIKA:

JUSTYNA JAKUBCZAK

e-mail:  kontakt@osrodek-brynow.pl

 

 

KSIĘGOWA:

MARLENA MAŁECKA

e-mail: marlena.malecka@onet.pl

 

 


WSPÓŁPRACOWNICY OŚRODKA:


TERESA ADAMCZYK – psycholog kliniczny, psychoterapeuta, trener asertywności, certyfikowany terapeuta NEST (the New Experience for Survivors of Trauma; Nowe Doświadczenie dla Osób Dotkniętych Traumą); świadczy pomoc psychologiczną w sytuacjach kryzysowych i trudnych, pomoc uzależnionym i współuzależnionym, Dorosłym Dzieciom Alkoholika a także oferuje pomoc osobom po doświadczeniu straty, o objawach depresji, nerwicy oraz w przypadku ludzi u których występuję syndrom zaburzeń lękowych. Przeprowadza warsztaty, treningi psychologiczne, terapię indywidualną.

KONTAKT: tel. 509 330 137

 

 

ANDRZEJ WINKLER – psycholog, licencjonowany terapeuta, superwizor i trener NEST ((the New Experience for Survivors of Trauma; Nowe Doświadczenie dla Osób Dotkniętych Traumą), przewodniczący Międzynarodowego Stowarzyszenia NEST. Rodzaj świadczonej pomocy: pomoc psychologiczna osobom uzależnionym (alkohol, hazard, seks), ofiarom i sprawcom przemocy, osobom z doświadczeniem straty dziecka (poronienie, śmierć okołoporodowa, aborcja), osobom w kryzysie małżeńskim.

                                                     KONTAKT: winkler@poczta.onet.pl i tel. 0609 219 189

 

KATARZYNA JENDRALSKA – psycholog, psychoterapeuta, pedagog, socjoterapeuta, mediator rodzinny.
Rodzaj świadczonej pomocy: porady, konsultacje, mediacje dla małżeństw, rodziców z dziećmi, problemy rozwojowe dzieci i młodzieży; psychoterapia

  KONTAKT: kjendralska@interia.pl , tel. 502 939 288

 

 

DANUTA DYBOWSKA – pedagog, doradca psychologiczny, terapeuta DMT (psychoterapia przez taniec i ruch) absolwentka KUL. Obecnie  współpracująca z Centrum Formacji Duchowej księży Salwatorianów w Krakowie i Trzebini. Prowadzi, warsztaty z dziedziny poznania siebie, pracy z emocjami, komunikacji interpersonalnej, pracy z ciałem i tańcem, warsztaty tańca religijnego. Ma za sobą doświadczenie pracy z osobami uzależnionymi, współuzależnionymi, Dorosłymi Dziećmi Alkoholików, pracy w dziedzinie profilaktyki uzależnień oraz prowadzenia rekolekcji dla tych osób w ramach pracy Ośrodka Profilaktyczno- Szkoleniowego im. ks. Franciszka Blachnickiego w Katowicach.

 

 

BEATA SŁOKA – psycholog z wieloletnim doświadczeniem, między innymi w pracy z osobami w kryzysie osobistym, małżeńskim i rodzinnym, w sytuacji przemocy w rodzinie, problemach wychowawczych, zagadnieniach dotyczących poczucia własnej wartości, rozwoju osobistego i samorealizacji. Prowadzi liczne rekolekcje i warsztaty, między innymi w Ośrodku Profilaktyczno-Szkoleniowym im. Franciszka Blachnickiego w Katowicach i w Domu Rekolekcyjnym Emaus w Koniakowie. Zajmuje się prowadzeniem grup według programu „Wreszcie żyć – 12 kroków do pełni życia”. Świadczy poradnictwo psychologiczne dla osób indywidualnych, małżeństw, osób konsekrowanych. Współpracuje z kapłanami na rzecz osób zmagających się z problemami w sferze duchowej.

KONTAKT:  tel. 729 480 225,  e-mail: gabinetpomocy@gmail.com, skype: gabinetpomocy

 

SONIA LABRYGA –  pedagog, opiekun grupy wsparcia “Jutrzenka Wolności” dla osób doświadczających problemu uzależnienia, współuzależnienia, innych kryzysów życiowych

KONTAKT: tel. 793 015 327, mail: kontakt@osrodek-brynow.pl