Zespół

ZESPÓŁ OŚRODKA

ks. Wojciech Ignasiak, kierownik Ośrodka, tel. 602 823 742
Justyna Jakubczak – pedagog, socjoterapeuta, zastępca kierownika Ośrodka  justyna@osrodek-brynow.pl

WSPÓŁPRACOWNICY OŚRODKA:

 • Teresa Adamczyk – psycholog, terapeuta, trener asertywności; świadczy pomoc psychologiczną w sytuacjach kryzysowych i trudnych, pomoc uzależnionym i współuzależnionym, Dorosłym Dzieciom Alkoholika, przeprowadza warsztaty, treningi psychologiczne, terapię indywidualną.
  Kontakt: tel. 0509 330 137
 • Andrzej Winkler – psycholog, licencjonowany terapeuta, superwizor i trener NEST (New Experience for Survivors of Trauma), przewodniczący Międzynarodowego Stowarzyszenia NEST
  Rodzaj świadczonej pomocy:

  – pomoc psychologiczna osobom uzależnionym (alkohol, hazard, seks), ofiarom i sprawcom przemocy,
  osobom z doświadczeniem straty dziecka (poronienie, śmierć okołoporodowa, aborcja), osobom w kryzysie małżeńskim.
  Kontakt:
  winkler@poczta.onet.pl i tel. 0609 219 189
 • Katarzyna Jendralska -psycholog, psychoterapeuta w trakcie szkolenia, pedagog, socjoterapeuta, mediator rodzinny i sądowy z listy mediatorów Sądu Okręgowego w Katowicach,
  Rodzaj świadczonej pomocy: porady, konsultacje, mediacje dla małżeństw, rodziców z dziećmi, problemy rozwojowe dzieci i młodzieży; psychoterapia
  Kontakt: kjendralska@interia.pl , tel. 502 939 288
 • Danuta Dybowska, pedagog, doradca psychologiczny, terapeuta DMT (psychoterapia przez taniec i ruch) absolwentka KUL. Obecnie  współpracująca z Centrum Formacji Duchowej księży Salwatorianów     w Krakowie i Trzebini. Prowadzi, warsztaty z dziedziny poznania siebie, pracy z emocjami, komunikacji interpersonalnej, pracy z ciałem i tańcem, warsztaty tańca religijnego. Ma za sobą doświadczenie pracy z osobami uzależnionymi, współuzależnionymi, Dorosłymi Dziećmi Alkoholików, pracy w dziedzinie profilaktyki uzależnień oraz prowadzenia rekolekcji dla tych osób w ramach pracy Ośrodka Profilaktyczno- Szkoleniowego im. ks. Franciszka Blachnickiego w Katowicach.
 • Beata Słoka – psycholog z wieloletnim doświadczeniem, między innymi w pracy z osobami w kryzysie osobistym, małżeńskim i rodzinnym, w sytuacji przemocy w rodzinie, problemach wychowawczych, zagadnieniach dotyczących poczucia własnej wartości, rozwoju osobistego i samorealizacji. Prowadzi liczne rekolekcje i warsztaty, między innymi w Ośrodku Profilaktyczno-Szkoleniowym im. Franciszka Blachnickiego w Katowicach i w Domu Rekolekcyjnym Emaus w Koniakowie. Zajmuje się prowadzeniem grup według programu „Wreszcie żyć – 12 kroków do pełni życia”. Świadczy poradnictwo psychologiczne dla osób indywidualnych, małżeństw, osób konsekrowanych. Współpracuje z kapłanami na rzecz osób zmagających się z problemami w sferze duchowej. Kontakt: tel. 729 480 225,  e-mail: gabinetpomocy@gmail.com,  skype: gabinetpomocy
 • Sonia Labryga–  pedagog, opiekun grupy wsparcia “Jutrzenka Wolności” dla osób doświadczających problemu uzależnienia, współuzależnienia, innych kryzysów życiowych
  Kontakt: tel. 793 015 327, mail: kontakt@osrodek-brynow.pl