ABC komunikacji

Chociaż mówić się uczymy stosunkowo szybko, to przekazać informacje o naszych potrzebach, jest nam wyjątkowo trudno.

Sztuka komunikacji jest jedną z najtrudniejszych do opanowania dyscyplin, a przy tym jedyną, która przekłada się na satysfakcję życiową, na coś co postrzegamy jako szczęście.

Tematyka:

 • Podstawy komunikacji,
 • Czy zawsze jeśli mówię, to wiem co mówię,
 • Rola nadawcy i odbiorcy,
 • Kod i kanał przekazu,
 • Przeszkody w komunikacji,
 • Pułapki komunikacyjne,
 • Aktywne słuchanie,
 • Znaczenie prywatnych granic

Termin: 20 kwietnia 2024 r. godz. 10.00-15.00

Metody pracy:

Praca poprzez mini wykład, pracę indywidualną i pracę w grupach, metody warsztatowe, wszystko w oparciu o aktualną wiedzę i praktykę z zakresu komunikacji interpersonalnej

Prowadzący: Katarzyna Jendralska, psycholog dziecięcy, psychoterapeuta, pedagog, mediator sądowy i rodzinny

Koszt: 360 zł

Należność płatna na konto Ośrodka ( dopisek: ABC komunikacji /IV/ 2024po potwierdzeniu udziału przez Ośrodek!

W razie rezygnacji kwota nie podlega zwrotowi.

Konto do przelewu zaliczek: 50 1020 2313 0000 3302 0185 7267

Zapisy i informacje: telefonicznie w godzinach dyżuru biura Ośrodka lub mailowo:  kontakt@osrodek-brynow.pl

Prosimy podawać do zapisu następujące dane:

 • imię, nazwisko
 • adres,
 • telefon i mail kontaktowy