Warsztaty Wodzirejów Wesel i Zabaw Bezalkoholowych

Zapisy na warsztaty zakończone! Miejsca na Bal Wodzireja jeszcze są!

Warsztaty wodzirejskie to „lustro” umiejętności , entuzjazmu, kunsztu prowadzenia wesel, imprez. Jak też spotkanie i wymiana doświadczeń, obudzenie na nowo w sobie tego, co nas określa i wyróżnia z pośród innych wodzirejów. Budowanie etyki wodzirejskiej we współczesnym świecie rozrywki.

Termin: 23-26 sierpnia 2021 r.

Miejsce: Hotel Groman, Sękocin pod Warszawą

Tematyka:

 • zasady i metody pracy z dużymi i małymi grupami podczas imprez okolicznościowych,
  plenerowych ( np. uroczystości rodzinnych, imprez tematycznych, festynów)
 • metody pracy wodzireja, animatora grupy,
 • prezentacja co najmniej 2 scenariuszy imprez,
 • Nauka zabaw i  tańców integracyjnych ( w tym CHRZEŚCIJAŃSKICH!)
 • kunszt pracy wodzirejskiej i jego wymagające momenty

Koszt:

 • dla osób zgłoszonych po 31 lipca: 890 zł  

Należność za każdą zgłoszoną osobę, w tym osoby towarzyszące i dzieci należy wpłacić zaraz po potwierdzeniu przyjęcia zgłoszenia przez Ośrodek.

Przelew z należnością za warsztaty prosimy przelewać na konto:
na konto PKO BP. S.A. 50 1020 2313 0000 3302 0185 7267   z dopiskiem: Warsztaty Wodzireja/VIII/2021

Wysyłamy mailowe potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia wraz z informacją o należności.
Brak wpłaty w terminie spowoduje usunięcie z listy uczestników kursu. Ilość miejsc ograniczona.

Faktura.
Jeżeli osoba uczestnicząca w zajęciach jest zainteresowana uzyskaniem faktury za udział, należy w tytule przelewu podać NIP na jaki ma być wystawiony dany dokument, a w formularzu należy podać dane szczegółowe ( NIP, nazwę , adres firmy).
W przeciwnym wypadku uzyskanie faktury nie będzie możliwe zgodnie z obowiązującymi przepisami.
Faktury zostaną wystawione do dwóch tygodni po zakończeniu warsztatów i przesłane drogą elektroniczną.

Jeżeli oczekujesz na decyzję w sprawie dofinansowania i nie wiesz jeszcze czy faktura będzie wystawiona na Ciebie, czy też na podmiot dofinansowujący prosimy o taką informację w zgłoszeniu. Prosimy opłacić zadatek. Zwrócimy go, gdy otrzymasz dofinansowanie. Prosimy tez o poinformowanie nas gdy uzyskasz dofinansowanie oraz właściwe dane do faktury podmiotu finansującego.

W przypadku rezygnacji uczestnika z udziału w warsztatach opłata nie podlega zwrotowi.

Co obejmuje koszt?
 • program warsztatów,
 • materiały dla uczestników,
 • noclegi od poniedziałku do czwartku ( 23-26 sierpnia 2021 r. )
 • pełne wyżywienie,
 • udział w Balu Wodzireja, który jest integralną częścią warsztatów ( uczestnicy warsztatów nie płacą dodatkowo za bal) 

DOFINANSOWANIE.

Zachęcamy do pozyskiwania dofinansowania w swojej gminie do udziału w warsztacie ze środków przeznaczonych na rozwiązywanie problemów alkoholowych!

Służymy informacją i pomocą!

Warsztaty są organizowane pod patronatem i we współudziale z Państwową Agencją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Informacja o patronacie w załączniku:  
patronat PARPA 2021

Korzyści dla uczestnika

 • Uczestnicy otrzymają konkretne narzędzia do pracy wodzirejskiej,
 • Poznanie sztuki wodzirejskiej w działaniu,
 • Poszerzenie swojego warsztatu o tańce chrześcijańskie,
 • Zbudowanie indywidualnego planu działania w wodzirejowaniu

WIĘCEJ INFORMACJI: w godzinach dyżuru Ośrodka wt-pt 10.00-13.00, tel. 509 96 33 56,  32 205 39 22 oraz mailowo: kontakt@osrodek-brynow.pl
ODPOWIADAMY STALE NA KAŻDĄ WIADOMOŚĆ MAILOWĄ !!!


Tematyka poszczególnych dni warsztatowych.

Dzień 1. Poniedziałek 23 sierpnia 2021 r.

Temat przewodni: Spotkanie po latach. Dzień sąsiada,  działkowca, seniora, zjazd rodzinny, domówka, garden party, balkon party.

Animowanie i integrowanie małych grup. Tworzenie i odbudowywanie relacji międzyludzkich.

Tworzenie pomysłów i scenariuszy imprez. Tworzenie nowych i zebranie sprawdzonych tańców, działań i zabaw integracyjnych.

Budowanie nowej, sprawdzonej bazy pomysłów.

Co przygotować?

 • Strój lata 60-70 te
 • „Prezent dla sąsiada” czyli przygotuj jeden taniec lub zabawę do prezentacji.

Dzień 2. Wtorek 24 sierpnia 2021 r.

10.00- rozpoczęcie warsztatów ( Hotel Groman)

Temat przewodni: Wesele „live”.

Poszukiwanie podstaw i pereł sztuki wodzirejskiej na weselu.

Stawianie pytań:

 • po co wesele?
 • dlaczego robimy wesele?
 • w czym tkwi istota wesela?

Budowanie kluczowych momentów na weselu.

Co przygotować? 

 • stroje weselne z akcentem regionalnym, ludowym

Dzień 3. Środa 25 sierpnia 2021 r.

Bal Wodzireja.

Temat przewodni: Bal Sentymentalny. 

Zapraszamy w strojach kojarzących się z najlepszymi dla Ciebie czasami zabaw.


Plan Warsztatów Wodzirejów Wesel i Zabaw Bezalkoholowych

Poniedziałek 23 sierpnia  2021 r.

9.30 – REJESTRACJA uczestników w recepcji ( Hotel Groman)

11.00- 12.30  Elementarz wodzireja  ( pierwszy moduł / warsztaty wodzirejskie)
12.30- 13.00  przerwa kawowa
13.00-14.30  Taniec jako forma integracji  (drugi moduł / warsztaty wodzirejskie)
14.30  Obiad
15.30 Msza św. dla chętnych
16.30  Słowo ks. Wojciecha Ignasiaka dyrektora
Ośrodka Profilaktyczno-Szkoleniowego im. ks. F. Blachnickiego w Katowicach,
17.00  Praca w grupach  (trzeci moduł / warsztaty wodzirejskie)
19.30  Kolacja
20.30-22.00 Bal tematyczny „Bal Sąsiada”
22.00- 1.00  After Party

Wtorek 24 sierpnia  2021 r.

8.00  Msza św.
9.00-10.00 Śniadanie
10.00-12.00  Wodzirej – „tu i teraz” , metody integracji, techniki pracy z grupą (czwarty moduł /warsztaty wodzirejskie)
12.00   przerwa kawowa
12.30-14.00  Słowo ks. Wojciecha Ignasiaka + warsztaty wodzirejskie
14.00  Obiad
16.00- 17.00  Praca w podgrupach weselnych, przygotowania do Wesela (piąty moduł /warsztaty wodzirejskie)
17.00- 22.00 – Wesele
ok. 19.00  Kolacja
22.00- 1.00  After Party

Środa 25 sierpnia 2021 r.

9.00-10.00 Śniadanie
10.00-12.30 Działania wodzireja – styl pracy, etyka zawodu (szósty moduł /warsztaty wodzirejskie)
12.30- 13.00 Przerwa kawowa
13.00- 14.45  Ewaluacja zajęć
Wnioski końcowe: co dalej? Zamknięcie warsztatów 2021
15.00  Obiad

XXII  Ogólnopolski Bal Wodzireja   

18.30 Rozpoczęcie Ogólnopolskiego Balu Wodzireja  – Msza święta ( miejsce zostanie wkrótce podane)

ok. 19.30 Przywitanie gości na Sali Balowej ( Hotel Groman)

20.15 Kolacja balowa

ok. 4.00 Zakończenie Balu


Czwartek 26 sierpnia 2021 r. 
    

9.00-10.00- śniadanie
do 12.00 wykwaterowanie z pokojów