Ciało a emocje

Warsztat dla kobiet.

Termin: 29 maj- 3 czerwiec 2018 r.

Ważne: Jeżeli masz potrzebę i możliwość udziału warsztacie,
a powstrzymuję Cię ograniczenie finansowe, to zapraszamy do kontaktu z nami ( mailowo, telefonicznie ). Istnieje możliwość obniżenia kosztu 
 

Uczucia towarzyszą nam w każdym ludzkim doświadczeniu. Możemy je rozpoznawać nie tylko dzięki naszemu umysłowi, który potrafi nazwać uczucia. Ciało także może być źródłem wielu informacji na temat przeżywanych uczuć. W ciele tez możemy rozpoznać skutki wypieranych, tłumionych, niekontrolowanych uczuć. To natomiast bardzo blokuje proces dobrego, harmonijnego rozwoju. Rozpoznanie napięć ciała może pomóc nam w dotarciu do stłumionych uczuć.  Będziemy również szukać właściwych sposobów ujawniania uczuć poprzez ciało tak aby komunikacja
i budowane relacje były źródłem radości i siły w codziennym życiu. 

Ciało ma swoją pamięć, ciało ma swoją godność, ciało ma swoją historię i rozwój.

  • nie akceptujesz swojego ciała,
  • otaczasz ciało niewłaściwa troską,
  • towarzyszą Ci zaburzenia jedzenia, oddychania, snu,
  • zaburzenia aktywności i odpoczynku,

Tematyka:

  • ciało jako źródło informacji na temat przeżywanych uczuć
  • jak rozpoznawać uczucia oraz skutki wypieranych, tłumionych, niekontrolowanych uczuć,
  • rozpoznawanie napięć ciała,
  • właściwe sposoby ujawniania uczuć,
  • komunikacja i budowanie relacji jako źródła radości i siły w codziennym życiu

Metody pracy:

  • taniec i ruch,
  •  rysunek,
  •  metafora i improwizacja ruchowa,
  •  refleksja i dzielenie się doświadczeniami w grupie warsztatowej

Do kogo skierowane:

  • dla osób uzależnionych, współuzależnionych i dorosłych dzieci alkoholików,
  • dla osób, które podejmowały już refleksje nad sobą poprzez udział w różnego rodzaju  warsztatach, zajęciach czy też przeszły terapię,
  • dla osób zainteresowanych  samorozwojem

 

Plan zajęć.

Wtorek 29 maja

19.00- kolacja

19.45-21.30- zajęcia warsztatowe

Środa 30 maja – Sobota 2 czerwca

9.30-13.30- zajęcia warsztatowe

13.30- obiad

15.30-18.30- zajęcia warsztatowe

19.00- kolacja

20.00-21.30- zajęcia wieczorne

Niedziela, 3 czerwca

9.30-13.30- zajęcia warsztatowe

13.30- obiad i zakończenie zajęć

 

Koszt za 5 dni warsztatowych z noclegiem i wyżywieniem:  520 zł 

Zaliczka: 200 zł płatna po potwierdzeniu przyjęcia zgłoszenia przez Ośrodek, pozostała część należności płatna do 20 maja 2018 na konto Ośrodka:

50 1020 2313 0000 3302 0185 7267 z dopiskiem “ciało a emocje”/ V/18

 

CO ZE SOBĄ ZABRAĆ?

  • wygodny strój i obuwie potrzebne do różnego rodzaju ruchu
  • karimatę oraz własny, ulubiony koc ( do dyspozycji w razie potrzeby koce Ośrodka)

Informacje i zapisy: w godzinach dyżuru telefonicznego Ośrodka lub mailowo: kontakt@osrodek-brynow.pl

W zgłoszeniu prosimy podawać:

  • imię, nazwisko
  • adres
  • telefon i mail kontaktowy
  • wiek