Kilka słów o peregrynacji

Drodzy członkowie i kandydaci Krucjaty Wyzwolenia Człowieka, Ruchu Światło-Życie!

Wszyscy abstynenci, ludzie którym leży na sercu dobro drugiego człowieka, dobro Ojczyzny!Zapraszamy Was do wzięcia udziału, a nawet do zaangażowania się w Peregrynacji Krzyża Krucjaty Wyzwolenia człowieka po naszej archidiecezji katowickiej.

         W związku z 60-tą rocznicą powstania Krucjaty Wstrzemięźliwości przypadającą w tym roku i planowanym także Narodowym Kongresem Trzeźwości pragniemy wzmóc w naszej archidiecezji działalność wolnościowo-trzeźwościową.

            Czcigodny sluga Boży ksiądz Franciszek Blachnicki (27 lutego przypada Jego 30 rocznica śmierci) nie podejmował samych akcji. Każde wydarzenie o charakterze ewangelizacyjnym miało jakąś swoją kontynuację w grupach formacyjnych. Po rekolekcjach ewangelizacyjnych ludzie byli wzywani do podjęcia formacji w grupach oazowych różnego rodzaju. Po rekolekcjach ewangelizacji wyzwolenia ksiądz Blachnicki widział powstawanie w parafiach dwóch grup: AA i tym podobnych dla ludzi uzależnionych, oraz grup Krucjaty Wyzwolenia Człowieka dla ludzi ich wspomagających.

            Diecezjalna Diakonia Wyzwolenia wzmocniona, wszystkimi którym leży na sercu sprawa wolności człowieka od uzależnień, do bycia darem z siebie pragnie przeprowadzić perygrynację krzyża Krucjaty Wyzwolenia Człowieka po dekanatach naszej archidiecezji, którą planujemy rozpocząć od 19 lutego 2017.

            Nie będziemy przeprowadzać 5-dniowych rekolekcji ewangelizacji wyzwolenia, a 2 wieczory ewangelizacyjne zaczerpnięte z materiałów stworzonych przez czcigodnego założyciela Ruchu Światło-Życie księdza Franciszka Blachnickiego. W ramach pierwszego dnia, prowadząc ludzi do Chrystusa, będziemy ich zachęcali, aby w Jego Krzyżu znaleźli motywację do dobrowolnej abstynencji podjętej z miłości do Boga i do ludzi cierpiących z powodu uzależnień (uzależnieni i członkowie ich rodzin). W drugim dniu będzie możliwość złożenia deklaracji wstąpienia do Krucjaty i włączenia się w odbywające się raz w miesiącu spotkanie członków i kandydatów KWC na spotkaniu modlitewno-formacyjnym.

            Niech to będzie wspólne wyznanie wiary ludzi wolnych i dążących do wolności.
Niech te nabożeństwa Ewangelii Wyzwolenia pomogą Nam w zgłębieniu tajemnicy wolności Dzieci Bożych i odkrywaniu szczęścia w posłudze wyzwolenia innych.

Informacje o terminach Peregrynacji Krzyża KWC w poszczególnych dekanatach będą stopniowo umieszczane na stronie Ośrodka (www.osrodek-brynow.pl).

                                                                   ks.Wojciech Ignasiak

                                                    Moderator Krucjaty Wyzwolenia Człowieka
i Ośrodka Profilaktyczno-Szkoleniowego
im ks.F.Blachnickiego Fundacji Światło-Życie w Katowicach