Rekolekcje ” O pojednaniu się ze sobą”

POJEDNANIE SIĘ ZE SOBĄ
WIDZIANE W ŚWIETLE TAJEMNICY ŚMIERCI I ZMARTWYCHWSTANIA CHRYSTUSA

Termin: 23-25 marzec 2018

Zdarza nam się krzywdzić i ranić innych oraz doświadczać zranienia ze strony bliskich. Towarzyszą tym wydarzeniom takie uczucia jak poczucie winy, wstydu, poczucie krzywdy, lęk, gniew, a takie uczucia mogą prowadzić do ucieczki i izolacji. Potrzebujemy pojednania się z tymi których krzywdzimy i którzy nas krzywdzą.
Nie rzadziej niż innych zdarza nam się ranić samych siebie myśląc o sobie źle i krzywdząco, odbierając sobie potrzebną troskę. Ranimy siebie wchodząc w świat ucieczki w uzależnienie fizyczne, emocjonalne, duchowe. Jest wiele sposobów krzywdzenia siebie.

Wybaczenia i pojednania wymagają nie tylko relacje z innymi, ale także relacja z samym sobą.

Zapraszamy do udziału w rekolekcjach tych, którzy świadomie chcą wejść lub żyją na tej drodze pojednania i wybaczenia sobie. Rozpoznawanie siebie będzie zanurzone w medytację tajemnicy śmierci i zmartwychwstania Chrystusa, który przeprowadził nas ze śmierci oskarżania siebie do życia przyjmowanego jako dar i źródło pokoju i radości.

Prowadzący: Danuta Dybowska, pedagog, doradca psychologiczny, terapeuta tańcem i ruchem, trener warsztatów psychologicznych. Posiada duże doświadczenie pracy z osobami dorosłymi towarzysząc indywidualnie i w grupie procesowi rozwoju osobistego. Współpracuje z Centrum Formacji Duchowej w Trzebini, Ośrodkiem im.ks. Blachnickiego w Katowicach. Ma doświadczenie pracy z osobami uzależnionymi, współuzależnionymi, Dorosłymi Dziećmi Alkoholików, rodzinami z problemem uzależnienia.

ks. Wojciech Ignasiak, kierownik Ośrodka, 2006-2012 r. kapelan Ośrodka odwykowego w Gorzycach, opiekun Wspólnoty Trudnych Małżeństw „Sychar”, pracuje z osobami w kryzysie życiowym, osobami uzależnionymi i członkami  ich rodzin

Rekolekcje rozpoczniemy w piątek o 18:00 Eucharystią w kościele przy Ośrodku

Zakończenie w niedzielę wspólnym obiadem o 14:00.

Możliwość zakwaterowania w piątek od godz. 16:00.

Koszt: 170 zł obejmuje noclegi, wyżywienie i zajęcia psychologiczne

Zadatek: 70 zł płatny po potwierdzeniu przyjęcia zgłoszenia przez Ośrodek na poniżej podane konto z dopiskiem: rekolekcje pojednanie ze sobą/III/ 2018

Konto: 50 1020 2313 0000 3302 0185 7267

Dla osób w trudniej sytuacji materialnej- możliwość obniżenia opłaty rekolekcyjnej. ( Zadzwoń, napisz- porozmawiajmy).

Zapisy i informacje można uzyskać kontaktując się telefonicznie lub mailowo kontakt@www.osrodek-brynow.pl

Prosimy podawać do zapisu następujące dane:

  • imię,nazwisko
  • adres,
  • telefon i mail kontaktowy