Warsztaty dla matek i córek

Spotkajmy się…..

…… w słowie,

  ………..w dotyku

 …………….w ruchu

Spotkanie dla matek i dla córek ( córki od 11-18 roku życia ).

Zajęcia mają charakter warsztatowy. Niezbędny jest swobodny strój nieograniczający ruchów pozwalający na pracę z ciałem w przestrzeni.

Obuwie sportowe zmienne oraz duży ręcznik na parę.

Tematyka zajęć: szeroko pojęta KOMUNIKACJA realizowana za pomocą AKTYWNYCH form z wykorzystaniem słów, ruchu i dotyku.

Zajęcia nie będą opierały się o wykład ale o ćwiczenia, zadania, zabawę.

Metody pracy: elementy dramy, pracy z ciałem, metody Weroniki Sherborne,

Termin: sobota, 15 czerwiec 2019 r. 

Koszt: 120 zł za parę (mama+córka)

Godziny zajęć: 10.00-14.00 (z przerwą kawową )

Prowadzące: Agata Głąb – pedagog, arteterapeuta

Katarzyna Jendralska, psycholog,psychoterapeuta

Płatność: 120 zł  po potwierdzeniu przyjęcia zgłoszenia przez Ośrodek na poniżej podane konto z dopiskiem: matki i córki /VI/ 2019

W razie rezygnacji uczestnika wpłacona należność nie podlega zwrotowi.

Konto do przelewu opłaty: 50 1020 2313 0000 3302 0185 7267

Zapisy i informacje można uzyskać kontaktując się telefonicznie lub mailowo kontakt@osrodek-brynow.pl

Prosimy podawać do zapisu następujące dane:

  • imię,nazwisko
  • adres,
  • telefon i mail kontaktowy