Oaza Jedności Diakonii Wyzwolenia

Zapraszamy do udziału w najbliższej oazie Jedności Diakoni Wyzwolenia

Termin: 9-11  czerwca 2017

Plan Oazy Jedności Diakonii Wyzwolenia, 9-11 czerwca 2017

 

Piątek

18.00- kolacja

19.00-21.30- Mini warsztat dotyczący komunikacji. Prowadzący: Teresa Adamczyk* ( patrz szczegóły niżej)

22.00 Eucharystia ( kościół)

 

Sobota

8.00- Jutrznia

8.45- śniadanie

10.00- Mojżesz i Piotr „patronami” wyjścia. Praca z tekstem biblijnym.
Prowadzenie: biblista, ks. dr Maciej Basiuk

12.30- Eucharystia ( kościół)

13.30- obiad

15.00- Integralny rozwój człowieka. Wykład. Prowadzenie: ks. Wojciech Ignasiak

Wzmacnianie motywacji abstynencji. Prowadzenie: Katarzyna Owczarek

16.00- Dzielenie się działaniami w terenie

17.15- Namiot Spotkania ( kościół)

18.00- kolacja

19.00- Adoracja Krzyża KWC ( kościół)

20.00 – Integracja

 

Niedziela

8.00- Jutrznia

8.45- sniadanie

9.30- namiot spotkania ( kościół)

10.00- Eucharystia ( kościół)

11.00-13.00- Praca z rodziną z dysfunkcją z uwzględnieniem rodziny z problemem alkoholowym.

Prowadzący: Andrzej Winkler * ( patrz szczegóły niżej)

13.30- obiad

Koszt uczestnictwa wynosi 140 zł.

Zgłoszenia prosimy przesyłać na adres: kontakt@osrodek‑brynow.pl

Szczegółowy plan zajęć psychologicznych*

  • Mini warsztat dotyczący komunikacji.

Prowadzący : Teresa Adamczyk, psycholog, terapeuta, trener asertywności

Tematyka:

mity i stereotypy dotyczące komunikacji,

– przekaz poza werbalny,

– błędy utrudniające porozumiewanie się,

– jak mówić  żeby być słuchanym,

– jak słuchać żeby wejść w dialog i jak budować dialog,

Cel:

– zobaczenie własnych ograniczeń i zasobów, uwrażliwienie na problemy osób uwikłanych w problemy rodzinne, umiejętność poprawnego budowania komunikatu

 

  • Praca z rodziną z dysfunkcją z uwzględnieniem rodziny z problemem alkoholowym.

Prowadzący: Andrzej Winkler, psycholog, licencjonowany terapeuta, superwizor i trener NEST (New Experience for Survivors of Trauma), przewodniczący Międzynarodowego Stowarzyszenia NEST

Tematyka:

Role, mechanizmy i zasady chorej rodziny.

– konsekwencje dorastania w dysfunkcjonalnej rodzinie,

– proces zmiany osób dotkniętych dysfunkcją ( droga zdrowienia)