Ciało, a poznanie siebie i zaakceptowanie siebie.

Żyjemy w ciele, mamy ciało, komunikujemy się przez ciało. Jest to sprawa oczywista, a jednak bardzo ciekawa i jak każdy dar zakryty jest pewną tajemnicą.
Ciało ma swoją pamięć, ciało ma swoją godność, ciało ma swoją historię i rozwój. Ciało informuje nas o wielu sprawach.

Do kogo skierowane są warsztaty?
Warsztaty te kierujemy szczególnie do kobiet:

 • które, podejmowały refleksje nad sobą poprzez udział w różnego rodzaju innych warsztatach czy też przeszły terapię,
 • uzależnionych, współuzależnionych i dorosłych dzieci alkoholików,
 • które nie akceptują swojego ciała,
 • które otaczają ciało niewłaściwa troską,
 • którym towarzyszą zaburzenia jedzenia, oddychania, snu,
 • które doświadczają zaburzenia aktywności i odpoczynku,

Celem warsztatów jest pochylenie się nad fenomenem naszego życia w ciele.
Będzie to droga poznawania siebie poprzez doświadczenia płynące z ciała, połączone z nimi emocje i myśli na temat siebie.

Termin: 21-26 maja 2019 r.

Tematyka:

 • moc i słabość ciała,
 • energia, ruch i bezruch ciała i jego części,
 • doświadczenia zmysłowe w ciele,
 • ciało stworzone przez Boga.

Będzie to  zaproszenie do odnalezienia odpowiednika tych doświadczeń w naszym życiu i budowania własnej tożsamości.

W osiągnięciu tego celu posłużą nam zajęcia prowadzone metodami:

 • praca z tańcem i ruchem,
 • praca z rysunkiem,
 • praca z metaforą ruchową, z improwizacją ruchową,
 • refleksja i dzielenie się doświadczeniami w grupie warsztatowej.

Uzależnienie, współuzależnienie oraz wzrastanie w domu z problemem alkoholowym nie tylko mocno zaburzyły myślenie, przekonanie na temat swojej wartości, świata, innych, zaburzyły dziedzinę emocji, relacji, komunikacji. To doświadczenie  dotknęło również poczucia ciała, spowodowały często znaczne odcięcie się od informacji płynących z tej sfery życia. Skutkiem tego staje się nieświadome niszczenie siebie w sferze cielesnej. Innym rodzajem skutków może być nie akceptacja swojego ciała, niewłaściwa troska o nie, zaburzenia jedzenia, oddychania, snu, zaburzenia aktywności i odpoczynku. Warsztat ten może być pomocny właśnie dla tej grupy odbiorców. Poznanie, zrozumienie i zaakceptowanie doświadczeń płynących ze sfery ciała może pomóc we włączeniu tej sfery życia we właściwy rozwój swojej osobowości i kobiecości.

Prowadzenie: Danuta Dybowska, pedagog, doradca psychologiczny, terapeuta tańcem i ruchem, trener warsztatów psychologicznych.

Posiada duże doświadczenie pracy z osobami dorosłymi towarzysząc indywidualnie i w grupie procesowi rozwoju osobistego.

Współpracuje z Centrum Formacji Duchowej w Trzebini, Ośrodkiem im.ks. Blachnickiego w Katowicach.
Ma doświadczenie pracy z osobami uzależnionymi, współuzależnionymi, Dorosłymi Dziećmi Alkoholików, rodzinami z problemem uzależnienia.

 

Plan zajęć.

Wtorek 21 maja

19.00- kolacja

19.45-21.30- zajęcia warsztatowe

Środa 22 maja – Sobota 25 maja

9.30-13.30- zajęcia warsztatowe

13.30- obiad

15.30-18.30- zajęcia warsztatowe

19.00- kolacja

20.00-21.30- zajęcia wieczorne

Niedziela, 26 maja

9.30-13.30- zajęcia warsztatowe

13.30- obiad i zakończenie zajęć

 

Koszt za 5 dni warsztatowych z noclegiem i wyżywieniem:  520 zł 

Zadatek: 200 zł płatny po potwierdzeniu przyjęcia zgłoszenia przez Ośrodek, pozostała część należności płatna do 15 maja 2019 na konto Ośrodka:

50 1020 2313 0000 3302 0185 7267 z dopiskiem “ciało a emocje”/ V/19

W razie rezygnacji uczestnika wpłacony zadatek nie podlega zwrotowi.

CO ZE SOBĄ ZABRAĆ?

 • wygodny strój i obuwie potrzebne do różnego rodzaju ruchu
 • karimatę oraz własny, ulubiony koc i poduszeczkę ( do dyspozycji w razie potrzeby koce Ośrodka)
 • własny szal lub kolorową chustę

Informacje i zapisy: w godzinach dyżuru telefonicznego Ośrodka lub mailowo: kontakt@www.osrodek-brynow.pl

W zgłoszeniu prosimy podawać:

 • imię, nazwisko
 • adres
 • telefon i mail kontaktowy
 • wiek