Dorosłe Dzieci Alkoholików

UWAGA !

Jeśli jesteś zainteresowany udziałem w kolejnej grupie w roku 2019/2020 skontaktuj się z nami: mailowo:  kontakt@www.osrodek-brynow.pl

lub telefonicznie:  (32) 205 39 22, kom. 509  96 33 56 w godzinach dyżuru od wtorku do piątku od 10.00 do 13.00

Rozmowy kwalifikacyjne do nowych grup odbędą się we wrześniu 2019 r. Nowa grupa rozpocznie pracę  w październiku 2019 roku.

Po przesłaniu swojego zgłoszenia oczekuj na informację dotyczącą terminu wrześniowej rozmowy kwalifikacyjnej. Terminy spotkań zostaną podane w pierwszej połowie września 2019 r.

Kto jest zaproszony do udziału?

nie tylko DDA  ( Dorosłe Dzieci Alkoholika) ale również wszystkie osoby,  które doświadczyły w swoim życiu trudnego dzieciństwa ( alkohol, przemoc, inne deficyty i zranienia z dzieciństwa).

Czas całego cyklu zajęć: 100 godzin zegarowych od października 2019 do czerwca 2020

Zajęcia będą się odbywać się w dwie soboty miesiąca. Czas trwania jednego spotkania: 5 godzin zegarowych. Zajęcia będą mieć charakter zamknięty co oznacza, że nie ma możliwości dołączenia do grupy po zakończeniu rekrutacji.

Kto może uczestniczyć w grupie? osoby w wieku od 20 roku życia

Prowadzący: Teresa Adamczyk, psycholog kliniczny, psychoterapeuta, trener asertywności

Koszt: składka w wysokości 10 zł za 1 spotkanie ( koszty ogrzewania, herbaty , kawy)

Kaucja zwrotna: 300 zł ( kwota zwracana uczestnikowi po zakończeniu całego cyklu zajęć)

Program pracy w grupie: cele i zakładane efekty

Cele:

 • dostarczenie wiedzy na temat choroby alkoholowej, współuzalależnienia
 • dostarczenie wiedzy na temat specyfiki problemów DDA
 • poznanie podstawowych cech dysfunkcjonalnej rodziny / cechy i zasady w chorej rodzinie, role dzieci
 • rozpoznanie osobistych konsekwencji dorastania w rodzinie alkoholowej/ w rodzinie dysfunkcyjnej
 • nauczenie się rozpoznawania i wyrażania uczuć
 • rozpoznawanie własnych potrzeb, oczekiwań, sztuka ich zaspakajania
 • radzenie sobie ze stresem
 • rozpoznawanie psychologicznych skutków współuzależnienia
 • uruchomienie procesu zmian w kierunku osobistego rozwoju
 • przemoc w rodzinie alkoholowej – uleganie przemocy
 • sposoby na przerwanie „ zaklętego kręgu przemocy „
 • uczenie się pozytywnych sposobów rozładowywania napięć
 • zdobywanie wglądu, zwiększenie świadomości wewnętrznych konfliktów psychologicznych i mechanizmów obronnych
 • uwolnienie się od poczucia krzywdy, winy , wstydu
 • radzenie sobie z lękiem
 • rozpoznanie i uwolnienie się od osobistych zranień z przeszłości
 • przeżycie żalu po stracie / odżałowanie utraconego dzieciństwa /
 • odnowienie i budowanie realistycznych związków / przedefiniowanie siebie oraz oczekiwań w stosunku do innych ludzi, przejście przez proces pojednania, zadośćuczynienia i przebaczenia /
 • ułożenie i realizowanie osobistego planu rozwoju.

Zakładane rezultaty pracy terapeutycznej:

 • poprawa psychofizycznego funkcjonowania uczestników
 • radzenie sobie w sytuacjach społecznych, konfliktowych i kryzysowych
 • zwiększenie wglądu w siebie
 • poznanie zrozumienie i akceptacja siebie
 • wzrost poczucia własnej wartości i samo szacunku
 • nauczenie się rozpoznawania i wyrażania własnych uczuć
 • godne , stanowcze realizowanie siebie i swoich praw
 • wypracowanie umiejętności nawiązywania satysfakcjonujących relacji z ludźmi
 • uwolnienie się od powtarzania chorych schematów
 • wzrost poczucia wpływu na sytuacje wydarzające się w życiu