Jesienny Kurs Wodzirejów Wesel i Zabaw Bezalkoholowych 2020

 Metody i zasady wodzirejowania, metody pracy z małą i duża grupą, zabawy i tańce integracyjne ( w tym chrześcijańskie) , zabawy i tańce weselne, scenariusz weselny!!!    

Nowy termin: 23-25 października 2020 r.
Nowe Miejsce: Hotel Groman, Sękocin k/ Warszawy

Nowe koszty: podamy wkrótce

Koszty obejmują:

 • materiały kursowe w wersji papierowej ( opis 10 weselnych tańców wodzirejskich, scenariusz weselny, opis zabaw)
 • zaświadczenie o ukończeniu kursu,
 • pełne wyżywienie, w tym kolację “weselną” w  sobotę 25 kwietnia, która jest elementem kursu,
 • przerwy kawowe
 • opcjonalnie noclegi

Płatność:

Płatność przelewem na poniżej podane konto z dopiskiem: kurs wodzireja / 2020 po ustaleniu kosztów kursu !

Konto do przelewu zaliczek: 50 1020 2313 0000 3302 0185 7267

UWAGA! INFORMACJA DLA OSÓB ZAINTERESOWANYCH OTRZYMANIEM RACHUNKU!

Jeżeli osoba uczestnicząca w  zajęciach jest zainteresowana uzyskaniem faktury za udział, należy w tytule przelewu podać NIP na jaki ma być wystawiony dany dokument,
a w formularzu zgłoszeniowym należy podać dane szczegółowe. W przeciwnym wypadku uzyskanie faktury nie będzie możliwe zgodnie z obowiązującymi przepisami.


Nowe zgłoszenia: wkrótce przygotujemy nowy formularz zgłoszeniowy obejmujący nowe propozycje kosztowe

Osoby, które dokonały już zgłoszenia na termin wiosenny otrzymają stosowne informacje o nowych kosztach i możliwościach ponownego zapisu.

Każdy formularz należy wypełnić za każdego uczestnika osobno! Nie przyjmujemy zgłoszeń grupowych na jednym formularzu!

UWAGA!!! ZACHĘCAMY DO KORZYSTANIA Z DOFINANSOWANIA DO UDZIAŁU W KURSIE
Z BUDŻETU WŁASNEJ GMINY Z PIENIĘDZY PRZEZNACZONYCH NA ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH.

Informacje: tel. (32) 205 39 22; kom. 509 96 33 56 od wt do pt w godz. 10.00-13.00 lub mailowo: kontakt@osrodek-brynow.pl


Co ze sobą zabrać?

 • strój galowy (panowie: marynarka, koszula, panie: sukienka lub inny odświętny strój do tańca)
 • wygodne buty i strój na zajęcia praktyczne
 • osoby grające: własne instrumenty muzyczne

Program zajęć:

Piątek

18.00- kolacja
18.45- 21.45 – zajęcia
22.00- Msza św. dla chętnych

Sobota 

8.30- śniadanie
9.30- zajęcia

ok. 13.45- obiad
16.00- 22.00-  zajęcia w trakcie zajęć: Msza św. niedzielna i kolacja

Niedziela 

8.30- śniadanie
9.30- zajęcia w tym podsumowanie kursu
13.15- obiad

UWAGA! PLAN MOŻE ULEC ZMIANOM POZA GODZINĄ ROZPOCZĘCIA KURSU.

Regulamin kursów i warsztatów wodzirejów wesel i zabaw bezalkoholowych ( zgłoszenie na kurs jest równoznaczne z akceptacją regulaminu!!!)

 1. Kurs i warsztaty wodzirejów zabaw i wesel bezalkoholowych promują nie tylko wysoki standard usług wodzirejskich, ale także styl życia wolny od używek, dlatego w czasie trwania kursu obowiązuje zakaz spożywania napojów alkoholowych oraz innych substancji zmieniających nastrój. Złamanie tego punktu regulaminu wiąże się z natychmiastowym opuszczeniem kursu przez uczestnika bez zwrotu kosztów warsztatów.
 2. Na terenie Ośrodka obowiązuje też zakaz palenia papierosów.
 3. Wpłata zadatku  jest ostatecznym potwierdzeniem udziału w warsztatach.Brak wpłaty w terminie spowoduje usunięcie z listy uczestników kursu.
 4. W przypadku rezygnacji uczestnika z udziału w kursie w czasie jego trwania koszty uczestnictwa nie podlegają zwrotowi.
 5. Do otrzymania zaświadczenia o ukończeniu kursu uprawnia obecność na wszystkich zajęciach warsztatowych.
 6. Organizator zastrzega sobie prawo odwołania imprezy z przyczyn niezależnych takich jak np. zbyt mała ilość uczestników. Wpłacony zadatek podlegać będzie wtedy zwrotowi.

 

Prowadzący: 

Kazimierz Hojna
Bernadeta Lechowicz-Nogaj
Józef Hojna