Kurs Wodzirejów Wesel i Zabaw Bezalkoholowych 2020 ONLINE

Drodzy, zapraszamy Was do udziału
w nowatorskim i premierowym Kursie Wodzirejskim ONLINE!!!

Termin: 28.11.2020 r.      godz. 10.00-17.00

Koszt: 180 zł

Charakter kursu :

– będzie odbywał się w systemie on-line przez dedykowaną platformę wirtualną;

– wyznaczony będzie administrator spotkania i opiekun techniczny,

– odbędzie się spotkanie testowe przed zajęciami

Czas zajęć: 8 godz. dydaktycznych;

Formy pracy:

 • webinary ( wykłady i prezentacje)

 • praca w grupach, ( uczestnicy zostaną podzieleni na „pokoje” ( „rodziny” )

 • praca indywidualna pod kierunkiem prowadzących

 • w zabawie będzie mogła brać udział rodzina uczestników zgromadzona wokół uczestnika,

Uczestnik otrzymuje:

 • opisy sprawdzonych tańców weselnych

 • sprawdzony scenariusz wesela bezalkoholowego

 • propozycje gotowych rozwiązań trudnych sytuacji podczas wesel bezalkoholowych 

 • opisy  sprawdzonych zabaw integracyjnych i weselnych wraz z ich wyjaśnieniem i pokazaniem

 • informacje zwrotną na temat swojej autoprezentacji

 Program kursu:

10.00-13.00  Zajęcia

13.00- Przerwa obiadowa / przygotowanie pomieszczeń webinarowych

14.00 – 15.30 Live: impreza weselna / okolicznościowa

15.45 – 17.00 Podsumowanie kursu. Ewaluacja. Wnioski końcowe.

Realizowane treści:

 1. Na dobry początek

 • Zabawy integracyjne promujące otwartość na siebie, zaangażowanie, pobudzające pomysłowość i kreatywność
 • Przedstawienie idei warsztatów; krótka historia warsztatów, kursu

2. Wprowadzenie i przygotowanie do scenariusza imprezy

 •  strój wodzireja – szansa i przestroga
 •  lekcja tańca (on-line) 
 • rozmowa z parą weselną ( z wybranymi uczestnikami kursu)

3. Praca w grupach – online, z uczestnikami i ich osobami towarzyszącymi (np. rodzinami)

 • przygotowanie swojego domu lub pomieszczenia do imprezy
 • przygotowanie strojów
 • zadaniem uczestników będzie: przygotowanie 1 zabawy i zaprezentowanie dla całej grupy warsztatowej

4. Podsumowanie scenariusza imprezy ( plusy i minusy)

 • Omówienie szczegółowo scenariusza weselnego
 • Przypomnienie idei i charakteru imprez bezalkoholowych
 • Lęki i marzenia, czyli jak przeprowadzić dobre spotkanie z klientem (sugestie na przyszłość)
 • Arsenał wodzireja, czyli zwrócenie uwagi na kluczowe umiejętności pracy wodzirejskiej;
 • Praca wodzireja w okresie pandemii.

Kurs jest organizowany we współpracy i pod patronatem PARPA Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

UWAGA! INFORMACJA DLA OSÓB ZAINTERESOWANYCH OTRZYMANIEM RACHUNKU! BRAK NIP W TYTULE PRZELEWU UNIEMOŻLIWIA WYSTAWIENIE RACHUNKU!!!

Jeżeli osoba uczestnicząca w  zajęciach jest zainteresowana uzyskaniem faktury za udział, należy

W TYTULE PRZELEWU  PODAĆ NIP !!!  na jaki ma być wystawiony dany dokument, a

W FORMULARZU ZGŁOSZENIOWYM należy podać dane szczegółowe. W przeciwnym wypadku uzyskanie faktury nie będzie możliwe zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Płatność:

 • należność w kwocie 180 zł płatna zaraz po przesłaniu zgłoszenia na poniżej podane konto z dopiskiem: kurs wodzireja 11/2020

Konto do przelewu zaliczek: 50 1020 2313 0000 3302 0185 7267

 


Zgłoszenia: ZAKOŃCZONE

Każdy formularz należy wypełnić za każdego uczestnika osobno! Nie przyjmujemy zgłoszeń grupowych na jednym formularzu!

UWAGA!!! ZACHĘCAMY DO KORZYSTANIA Z DOFINANSOWANIA DO UDZIAŁU W KURSIE Z BUDŻETU WŁASNEJ GMINY Z PIENIĘDZY PRZEZNACZONYCH
NA ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH.

Informacje: tel. (32) 205 39 22; kom. 509 96 33 56 od wt do pt w godz. 10.00-13.00 lub mailowo: kontakt@www.osrodek-brynow.pl


 

Regulamin kursów i warsztatów wodzirejów wesel i zabaw bezalkoholowych ( zgłoszenie na kurs jest równoznaczne z akceptacją regulaminu!!!)

 1. Kurs i warsztaty wodzirejów zabaw i wesel bezalkoholowych promują nie tylko wysoki standard usług wodzirejskich, ale także styl życia wolny od używek, dlatego w czasie trwania kursu obowiązuje zakaz spożywania napojów alkoholowych oraz innych substancji zmieniających nastrój. Złamanie tego punktu regulaminu wiąże się z natychmiastowym opuszczeniem kursu przez uczestnika bez zwrotu kosztów warsztatów.
 2. Wpłata należności  jest ostatecznym potwierdzeniem udziału w kursie. Brak wpłaty w terminie spowoduje usunięcie z listy uczestników kursu.
 3. W przypadku rezygnacji uczestnika z udziału w kursie w czasie jego trwania koszty uczestnictwa nie podlegają zwrotowi.
 4. Do otrzymania zaświadczenia o ukończeniu kursu uprawnia obecność na wszystkich zajęciach kursu.
 5. Organizator zastrzega sobie prawo odwołania imprezy z przyczyn niezależnych takich jak np. zbyt mała ilość uczestników. Wpłacony zadatek podlegać będzie wtedy zwrotowi.

 

Prowadzący: 

Kazimierz Hojna
Bernadeta Lechowicz-Nogaj
Józef Hojna