Spotkanie rekolekcyjne „Asertywność po chrześcijańsku” cz. 1

Zapraszamy na sobotnie, intensywne spotkanie rekolekcyjne!

Temat: „Asertywność po chrześcijańsku” cz. 1

Termin: sobota 17 października 2020 r. w godz. 10.00-18.00

Liczba uczestników: do 15 osób

W programie: Msza Święta, praca w grupach, czas na pytania-odpowiedzi w temacie rekolekcji, obiad

Tematyka:

 • Czym jest asertywność?
 • W jaki sposób łączy się z poczuciem wartości człowieka?
 • Jakie są podstawy bycia sobą oraz wyrażania siebie w świetle i mocy  Słowa Bożego.
 • Dlaczego właśnie Ewangelia jest drogowskazem do zdrowej asertywności?

 Skierowane są do wszystkich, którzy:

 •  w oparciu o wartości chrześcijańskie pragną kształtować zdrową osobowość,
 •  poszukują pełni życia w wierze,
 •  chcą uczyć się czerpania sił i nadziei ze Słowa Bożego,
 •  pragną lepiej i skuteczniej radzić sobie z problemami życia codziennego,
 •  chcą w sposób świadomy tworzyć dobre relacje,
 •  pragną wprowadzić więcej radości do swojego życia i życia innych.

Można uczestniczyć dowolnie: w pierwszej, drugiej lub w obu częściach rekolekcji.

Chcemy się z Wami spotkać w bezpiecznej przestrzeni ( bez noclegów, z obiadem z cateringu), z zachowaniem wszelkich bezpiecznych zasad sanitarnych.

Koszt: 90 zł 

Prowadzenie:

Beata Słoka, psycholog chrześcijański, ma za sobą doświadczenie w pracy z osobami uzależnionymi i współuzależnionymi, osobami doświadczającymi przemocy w rodzinie, różnego rodzaju sytuacji trudnych jak choroba, stany terminalne, zagrożenia życia i zdrowia, żałoby, konfliktów, problemów rodzinnych, problemów związanych z doświadczeniem traumatycznym i zespołem stresu pourazowego, a także doświadczenia w pracy rekolekcyjnej: z osobami uzależnionymi i współuzależnionymi, z kobietami rozwiedzionymi i w separacji m.in. w Ośrodku Rekolekcyjnym Emaus w Koniakowie oraz z rodzinami w Centrum Apostolstwa i Duchowości Ojców Redemptorystów.

ks Wojciech Ignasiak, kierownik Ośrodka,
wieloletni kapelan ośrodka odwykowego w Gorzycach;
świadczy pomoc doradczą i duchową osobom i rodzinom w kryzysie, uzależnionym i członkom ich rodzin

Sposób zapłaty: 90 zł płatne na poniżej podane konto
z dopiskiem: reko. asertywność  10 / 2020

Konto do przelewu zaliczek: 50 1020 2313 0000 3302 0185 7267

Prosimy o płatność przelewem ! W razie rezygnacji opłata nie podlega zwrotowi. W razie odwołania rekolekcji zwracamy wpłaconą opłatę.

Prosimy podawać do zapisu następujące dane:

 • imię,nazwisko
 • adres,
 • telefon i mail kontaktowy

Zapisy i informacje: telefonicznie w godzinach dyżuru biura Ośrodka lub mailowo kontakt@www.osrodek-brynow.pl

UWAGA! INFORMACJA DLA OSÓB ZAINTERESOWANYCH OTRZYMANIEM RACHUNKU!

Jeżeli osoba uczestnicząca w  zajęciach jest zainteresowana uzyskaniem faktury za udział, należy w tytule przelewu podać NIP na jaki ma być wystawiony dany dokument,
a w informacji mailowej należy podać dane szczegółowe. W przeciwnym wypadku uzyskanie faktury nie będzie możliwe zgodnie z obowiązującymi przepisami.