Źródła nadziei w życiu człowieka.

Zapraszamy na kolejne sobotnie, intensywne spotkanie rekolekcyjne!

Temat: “ Źródła nadziei w życiu człowieka. Od małych nadziei do wielkiej nadziei”.

Termin: sobota 30 stycznia 2021 r. w godz. 9.00-16.00

Liczba uczestników: do 10 osób, praca w grupach pięcioosobowych

W programie: Msza Święta, praca w grupach, czas na pytania-odpowiedzi w temacie rekolekcji, obiad

Tematyka:

  • Wielka nadzieja według papieża Benedykta XVI ( encyklika Spe Salvi – Nadzieją zbawieni, Benedykt XVI)
  • Znaczenie wspólnoty i wsparcia drugiego człowieka w budowaniu nadziei
  • Zasoby własne i społeczne jako źródło nadziei

 Skierowane są do wszystkich, którzy:

  • poszukują pełni życia w wierze,
  • chcą uczyć się czerpania sił i nadziei ze Słowa Bożego,
  • pragną lepiej i skuteczniej radzić sobie z problemami życia codziennego,
  • chcą w sposób świadomy tworzyć dobre relacje.

Chcemy się z Wami spotkać w bezpiecznej przestrzeni ( bez noclegów, z obiadem z cateringu), z zachowaniem wszelkich bezpiecznych zasad sanitarnych.

Koszt: 90 zł 

Prowadzenie:

ks Wojciech Ignasiak, kierownik Ośrodka,
wieloletni kapelan ośrodka odwykowego w Gorzycach;
świadczy pomoc doradczą i duchową osobom i rodzinom w kryzysie, uzależnionym i członkom ich rodzin

Sposób zapłaty: 90 zł płatne na poniżej podane konto zaraz po potwierdzeniu przyjęcia zgłoszenia przez Ośrodek
z dopiskiem: rek. nadzieja  01 / 2021

Konto do przelewu zaliczek: 50 1020 2313 0000 3302 0185 7267

Prosimy o płatność przelewem ! W razie rezygnacji opłata nie podlega zwrotowi. W razie odwołania rekolekcji zwracamy wpłaconą opłatę.

Prosimy podawać do zapisu następujące dane:

  • imię, nazwisko
  • adres,
  • telefon i mail kontaktowy

Zapisy i informacje: telefonicznie w godzinach dyżuru biura Ośrodka lub mailowo kontakt@www.osrodek-brynow.pl

UWAGA! INFORMACJA DLA OSÓB ZAINTERESOWANYCH OTRZYMANIEM RACHUNKU!

Jeżeli osoba uczestnicząca w  zajęciach jest zainteresowana uzyskaniem faktury za udział, należy w tytule przelewu podać NIP na jaki ma być wystawiony dany dokument,
a w informacji mailowej należy podać dane szczegółowe. W przeciwnym wypadku uzyskanie faktury nie będzie możliwe zgodnie z obowiązującymi przepisami.