PSYCHOLOGIA DLA RODZICA: „Moje dziecko dorasta – nastolatek w domu”

Zapraszamy na spotkanie nowego cyklu dla rodziców. „Moje dziecko dorasta – nastolatek w domu”

Termin:  sobota, 2 grudnia 2017 r.

Dla kogo? – dla rodziców dzieci  w wieku 11-21 lat

Tematyka:

 • Cud rozwoju człowieka
 • Potrzeby rozwojowe
 • Dorastanie – od kryzysu do kryzysu – norma i niebezpieczeństwo
 • Młodzieńcze poszukiwania,
 • Wyzwania rodzicielskie: bunt nastolatka
 • Zagrożenia wieku nastoletniego: autoagresja, depresja młodzieńcza, zaburzenia odżywiania, izolacja, grupy rówieśnicze, media
 • Czas na pytania i pracę nad wybranymi sytuacjami

W czasie spotkania będziemy poszukiwali  odpowiedzi m.in. na pytania:

 •  Czy moje dziecko jest złośliwe?
 • Czy robi mi na złość?

Charakter zajęć: 

 • wykład,
 • dyskusja panelowa,
 • zajęcia warsztatowe

Godziny: 10.00 – 16.30

Zgłoszenia: telefonicznie  tel. (32) 205 39 22; kom. 509 96 33 56 od wtorku do  piątku w godz.  10.00 – 13.00

lub mailowo:  kontakt@www.osrodek-brynow.pl

Koszt: 100 zł

Wpłaty należności po potwierdzeniu przyjęcia zgłoszenia przez Ośrodek do 27 listopada 2017 r.  na konto Ośrodka:
PKO Bank Polski SA 50 1020 2313 0000 3302 0185 7267 z dopiskiem psychologia dla rodzica / XII/ 17

Miejsce: Ośrodek Profilaktyczno-Szkoleniowy im. ks. F. Blachnickiego, ul. Gawronów 20, Katowice

Prowadzący: Katarzyna Jendralska, psycholog, psychoterapeuta, pedagog, socjoterapeuta, mediator rodzinny

Katarzyna Jendralska