PSYCHOLOGIA DLA RODZICA: „Złośliwe dziecko? – krzyczy, bije i co z tym zrobić”

Zapraszamy na spotkanie z cyklu „Psychologia dla rodziców”:
pt. „Złośliwe dziecko ? – Krzyczy, bije i co z tym zrobić”

Termin: sobota, 24 luty 2018 r.

Dla kogo? – dla rodziców w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym

Tematyka:

 • Kamienie milowe w rozwoju dziecka od życia płodowego do pierwszoklasisty
 • Potrzeby rozwojowe malucha
 • Kryzysy rozwojowe – norma i niebezpieczeństwo
 • Wyzwania rodzicielskie: płacz, krzyk, bunt, trening czystości, wesołe miasteczko przy jedzeniu
 • Zagrożenia – co może już niepokoić
 • Czas na pytania i pracę nad wybranymi sytuacjami

W czasie spotkania będziemy poszukiwali  odpowiedzi m.in. na pytania:

 •  Czy moje dziecko jest złośliwe?
 • Czy robi mi na złość?

Charakter zajęć:

 •  wykład,
 • dyskusja panelowa,
 •  zajęcia warsztatowe

Godziny: 10.00 – 16.30

Koszt: 100 zł

Wpłaty należności po potwierdzeniu przyjęcia zgłoszenia przez Ośrodek do 31stycznia 2018 r.  na konto Ośrodka:
PKO Bank Polski SA 50 1020 2313 0000 3302 0185 7267 z dopiskiem psychologia dla rodzica / II/ 18

Miejsce: Ośrodek Profilaktyczno-Szkoleniowy im. ks. F. Blachnickiego, ul. Gawronów 20, Katowice

Prowadzący: Katarzyna Jendralska, psycholog, psychoterapeuta, pedagog, socjoterapeuta, mediator rodzinny

Katarzyna Jendralska