Hojnie obdarowani.

Każdy z nas został przez Boga wyposażony w wiele darów i możliwości, które sprawiają, że możemy radzić sobie z trudnościami, rozwijać się i doświadczać wielu radości. Często jednak tych darów w sobie nie widzimy lub nie doceniamy, nie korzystamy z nich, nie umiemy się nimi cieszyć, a życie jest tym smutniejsze, im bardziej porównujemy się z innymi, których odbieramy jako bardziej spełnionych od nas.

Termin: 13 maja 2017 r.

A potrzeba tak niewiele, żeby to zmienić.

Zagadnienia, które będą przepracowywane podczas warsztatów:

  • Czym są nasze osobiste zasoby.
  • Jak ich szukać i jak je rozpoznawać.
  • Identyfikowanie własnych zasobów.
  • W jaki sposób z korzystać z zasobów.
  • Czym jest frustracja, skąd się bierze i jak ją pokonywać.
  • Sposoby radzenia sobie z własnymi brakami.
  • Zdrowa motywacja do działania.

Prowadzący: Beata Słoka, psycholog chrześcijański, ma za sobą doświadczenie w pracy z osobami uzależnionymi i współuzależnionymi, osobami doświadczającymi przemocy w rodzinie, różnego rodzaju sytuacji trudnych jak choroba, stany terminalne, zagrożenia życia i zdrowia, żałoby, konfliktów, problemów rodzinnych, problemów związanych z doświadczeniem traumatycznym i zespołem stresu pourazowego, a także doświadczenia w pracy rekolekcyjnej: z osobami uzależnionymi i współuzależnionymi, z kobietami rozwiedzionymi i w separacji m.in. w Ośrodku Rekolekcyjnym Emaus w Koniakowie oraz z rodzinami w Centrum Apostolstwa i Duchowości Ojców Redemptorystów.

Koszt: 120 zł ( z wyżywieniem)

Zadatek w wysokości 60 zł płatny po potwierdzeniu udziału przez Ośrodek z dopiskiem: warsztat obdarowani/V/ 2017

Konto: 50 1020 2313 0000 3302 0185 7267

Zapisy i informacje: telefonicznie w godzinach dyżuru biura Ośrodka lub mailowo kontakt@www.osrodek-brynow.pl

Plan zajęć:

10:00   Zajęcia warsztatowe blok I

13:00   Obiad

13:30   Czas wolny

14:30   Zajęcia warsztatowe blok II

18:00   Kolacja

ok. 20.30 Zakończenie zajęć

Prosimy podawać do zapisu następujące dane:

  • imię,nazwisko
  • adres,
  • telefon i mail kontaktowy

Istnieje możliwość przenocowania: koszt noclegu 35 zł