Moc pokory

Rekolekcje.

Termin: 14-16 grudnia 2018

Tematyka:

  • Jakie są fałszywe sposoby rozumienia pokory i jaki mają wpływ na nas.
  • Dlaczego to właśnie od pokory bezpośrednio zależy,czy i jak możemy się rozwijać?
  • Dlaczego bez pokory nie można być szczęśliwym i wolnym?
  • Pokora jako postawa umożliwiająca budowanie zdrowych relacji ze sobą, z drugim człowiekiem, z Bogiem.
  • Czym jest pycha, rodzaje pychy, toksyczność pychy.
  • Jak kształtować w sobie postawę prawdziwej pokory?

Czytaj dalej