Patronat PARPA 2016

Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

udziela patronatu dla działań realizowanych w roku 2016 przez Fundację „Światło-Życie”  Ośrodek Profilaktyczno-Szkoleniowy im. Ks. Franciszka Blachnickiego w Katowicach

w zakresie podejmowanych działań propagujących trzeźwość, a zwłaszcza wspierających ideę wesel i zabaw bezalkoholowych

logooutlines1

Organizowane przez Państwa Ośrodek od kilkunastu lat rekolekcje, warsztaty dla osób uzależnionych i członków ich rodzin, ogólnopolskie warsztaty wodzirejów wesel i zabaw bezalkoholowych cieszą się bardzo dobrą opinią, służą nie tylko upowszechnianiu wiedzy oraz metod przeciwdziałania zagrożeniom, ale jak podkreśla wiele osób, są też etapem do zmieniania własnych postaw, zwiększania samoświadomości. W pracy w obszarze profilaktyki i pomagania osobom współuzależnionym, czy uzależnionym, trudno przecenić rolę profesjonalistów, którzy sami będąc abstynentami, potrafią dać wyraźne świadectwo tego, że możliwe jest życie bez używek.
Udzielając patronatu, liczymy jednocześnie iż przy wsparciu różnych instytucji i ludzi dobrej woli, działania Ośrodka będą mogły obejmować coraz większą liczbę odbiorców i przynosić jeszcze liczniejsze owoce.

skan PARPA 2016